Naujausioji knyga

2011-04-26

Socialinės apsaugos teisė

sateb

Audrius Bitinas, Juozapas Tartilas, Jovita Litvaitienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-202-2
Išl. metai 2011