Naujausioji knyga

2012-03-24

SOCIALINĖ GERONTOLOGIJA: vadovėlis.

sgeb

Vadovėlio „Socialinė gerontologija“ tikslas – atskleisti socialinę gerontologiją kaip savarankišką mokslo discipliną, jos vietą gerontologinių žinių sistemoje (socialinės gerontologijos raida ir jos teorinis aprūpinimas), pristatyti vyresnio amžiaus žmonių situaciją Lietuvoje pasirinktais socialiniais aspektais (statusai, vaidmenys, įvaizdžiai, vyresnio amžiaus žmonės šeimos ir darbo aplinkoje bei demografinis gyventojų senėjimas). Vadovėlyje daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms skatinti: pateikiami skyrių apibendrinimai klausimų ir atsakymų forma, klausimai diskusijoms, užduotys naršant internete ir papildomos literatūros šaltiniai, taip pat – pagrindinių sąvokų žodynas, dalykinė ir asmenvardžių rodyklės, priedai. Vadovėlis turėtų atliepti sparčiai didėjančius poreikius pažinti senstančią visuomenę ir vyresnio amžiaus žmogų joje. Vadovėlis skirtas aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studijų programų – socialinio darbo, sociologijos, edukologijos, andragogijos, psichologijos, socialinės politikos, viešojo administravimo, visuomenės sveikatos ir kt. – studentams, kuriems reikalingos gerontologinės žinios. Jis bus naudingas įvairių sričių profesionalams, kurių veiklos tikslinė grupė yra vyresnio amžiaus žmonės. Vadovėlis bus įdomus ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/socialin-gerontologija26713