Naujausioji knyga

2008-09-10

Socialinė demografija. Vadovėlis

socdemografija Autorė Vida Kanopienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-081-3
Išl. metai 2008

Dar visai neseniai demografija buvo suprantama kaip statistinis gyventojų parametrų ir dinamikos aprašymas. Šiandien šis mokslas ne tik analizuoja gyventojų skaičiaus ir sudėties pasikeitimus bei su šiais pasikeitimais susijusių demografinių įvykių tendencijas, bet ir siekia paaiškinti, kaip demografiniai procesai susiję su socialine aplinka ir visuomenės raida. Šio vadovėlio, skirto aukštųjų mokyklų studentams, tikslas – supažindinti su svarbiausiomis demografinėmis teorinėmis koncepcijomis ir metodologiniais gyventojų analizės principais, suteikti žinių, reikalingų ugdyti gebėjimams savarankiškai analizuoti ir apibendrinti demografinę statistiką, lyginti demografinių procesų raidą įvairiose šalyse, įvertinti jų padarinius. Knygoje pristatomi šio mokslo pradininkai ir šiuolaikiniai demografai, tarp jų ir Lietuvos mokslininkai, aptariami jų darbai, pateikta medžiaga iliustruojama šalies ir užsienio statistikos duomenimis bei reikšmingų tarptautinių mokslinių projektų išvadomis.