Skelbiame

2011-06-07 08:00:00

ŠMPF rems intensyvias MRU studentų studijas užsienyje

erasmus1

Mykolo Romerio universitetas 2011 metais pateikė paraiškas 2 koordinuojamiems Erasmus intensyvių programų projektams finansuoti – abu projektai atrinkti ir bus vykdomi 2011-2012 studijų metais. Apie atrinktus finansuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų koordinuojamus Erasmus intensyvių programų projektus paskelbė Švietimo mainų paramos fondas.

Dar šeši Erasmus intensyvių programų projektai, kuriuose MRU yra partneris, šiuo metu vertinami kitose Europos šalyse (pagal projekto koordinatoriaus registracijos vieną).

Atrinkti Mykolo Romerio universiteto projektai 2011-2012 s.m.:

1. IP TCOREW - Theories and Comparative Research of Social Welfare (projekto vykdytojas MRU - Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedra, projekto koordinatorė – pror. dr. Vida Kanopienė)

2. IP CHALID – Challenges to Identity in the Context of Globalization: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives (projekto vykdytojas MRU - Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedra, projekto koordinatorė – doc. dr. Jolanta Sondaitė)

Pagal šiuos Erasmus intensyvių programų projektus MRU Socialinės politikos fakulteto studentai kartu su užsienio partnerių universitetų studentais intensyviai studijuos Austrijoje (IP TCOREW) arba Italijoje (IP CHALID) .

2010-2011 s.m. MRU dalyvauja 7 Erasmus intensyvių programų projektuose, kuriuose net 52 MRU studentai intensyviai (po 2-3 savaites) studijavo užsienyje.

Intensyvios programos yra viena iš galimybių studentams dalyvauti Erasmus progamoje. Kitos populiariausios Erasmus programos galimybės MRU studentams yra dalinės studijos užsienio universitetuose arba praktika užsienio įmonėse. 2010-2011 s.m. per 320 MRU studentų gavo stipendijas ir po semestrą studijavo arba atliko praktiką užsienyje pagal Erasmus programą.

Erasmus intensyvios programos - trumpa (nuo 2 iki 6 savaičių) studijų programa, suburianti mažiausiai trijų dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijų studentus ir dėstytojus.

Tuo siekiama paskatinti efektyvų ir daugiatautį specialiųjų kursų, kurie nėra įtraukti į standartines studijų programas, dėstymą. Taip pat sudaryti sąlygas studentams ir dėstytojams kartu dirbti tarptautinėse grupėse šitaip gaunant naudos iš specialių mokymosi ir mokymo sąlygų, kurios neprieinamos vienoje institucijoje, bei įgyti naują požiūrį į studijuojamą dalyką. Tai leidžia pažvelgti į studijuojamą discipliną iš naujos perspektyvos, pasidalinti patirtimi apie mokymo turinį ir studijų programų metodiką, išmėginti dėstymo metodus tarptautinėje auditorijoje.