Skelbiame

2015-05-13 09:06:00

Skelbiamas viešas konkursas pagrindinėms pareigoms

mrulogono1

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms visu etatu:

EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETE

Bankininkystės ir investicijų katedroje – dviejų profesorių, vieno docento.

Ekonomikos ir verslo institute – vieno profesoriaus, dviejų docentų.

Finansų ir mokesčių katedroje – vieno profesoriaus.

Matematinio modeliavimo katedroje–vieno lektoriaus.

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETE

Politikos mokslų institute – vieno profesoriaus, keturių docentų, vieno lektoriaus.

Viešojo administravimo institute – dviejų profesorių, keturių docentų.

Vadybos institute – trijų profesorių, keturių docentų.

SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETE

Edukologijos ir socialinio darbo institute – vieno profesoriaus, vieno docento, vieno lektoriaus.

Komunikacijos ir mediacijos institute – vieno docento.

Skaitmeninių technologijų institute – vieno profesoriaus, vieno docento.

Psichologijos institute – trijų profesorių, vieno docento.

TEISĖS FAKULTETE

Baudžiamosios teisės ir proceso institute – vieno profesoriaus, dviejų docentų, vieno lektoriaus.

Civilinės justicijos institute – dviejų profesorių.

Konstitucinės ir administracinės teisės institute – vieno profesoriaus, vieno docento, vieno lektoriaus.

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institute – trijų profesorių, keturių docentų.

Teisės filosofijos ir istorijos katedroje – vieno profesoriaus, vieno docento, vieno lektoriaus.

Verslo teisės katedroje – vieno docento.

VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETE

Teisės katedroje – dviejų profesorių arba docentų, dviejų docentų arba lektorių.

Policijos veiklos katedroje – vieno lektoriaus (statutinio valstybės tarnautojo).

Valstybės sienos apsaugos katedroje – vieno docento arba lektoriaus.

SVEIKATOS IR SPORTO CENTRE

Dviejų lektorių.

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas, (po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami), informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, 2 nuotraukos, CV Europass, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV Europass lietuvių ir anglų kalbomis) priimami iki 2015 m. birželio 15 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo skyriuje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: 8 (5) 271 46 66.

Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti čia

Rektorius