Skelbiame

2010-03-25 00:00:08

Skelbiamas viešas konkursas pagrindinėms pareigoms pilnu etatu

herbas116

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms pilnu etatu:

EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETE

Bankininkystės ir investicijų katedroje – vieno profesoriaus, vieno docento ir vieno lektoriaus.
Ekonomikos katedroje –  vieno profesoriaus, keturių docentų ir trijų lektorių.
Finansų mokesčių katedroje –  dviejų profesorių arba docentų ir keturių lektorių.
Tarptautinės prekybos ir muitų katedroje – dviejų profesorių, trijų docentų ir dviejų lektorių.
Verslo ekonomikos katedroje –  vieno profesoriaus ir vieno docento.

POLITIKOS  IR VADYBOS FAKULTETE

Aplinkos politikos katedroje – vieno profesoriaus, dviejų docentų ir vieno lektoriaus.
Politikos mokslų katedroje – trijų  profesorių arba docentų, vienuolikos docentų, trijų lektorių ir dviejų asistentų. 
Strateginio valdymo katedroje – trijų profesorių arba docentų, penkių docentų, trijų lektorių ir vieno asistento.
Vadybos katedroje – vieno profesoriaus arba docento, keturių docentų, vieno lektoriaus ir dviejų asistentų.
Viešojo administravimo katedroje – vieno profesoriaus arba docento, septynių docentų, dviejų lektorių.

SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETE

Elektroninio verslo katedroje – vieno profesoriaus arba docento, dviejų docentų, dviejų lektorių.
Informatikos ir programų sistemų katedroje – vieno profesoriaus arba docento, vieno docento, trijų lektorių.
Matematinio modeliavimo katedroje –  vieno profesoriaus, dviejų lektorių.

SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETE

Mediacijos katedroje -  keturių docentų ir dviejų lektorių.
Psichologijos katedroje –  dviejų profesorių, dviejų docentų ir dviejų lektorių.
Socialinio darbo katedroje -  dviejų docentų ir dviejų lektorių.
Socialinės politikos katedroje –  vieno profesoriaus, dviejų docentų ir dviejų lektorių.

TEISĖS FAKULTETE

Administracinės teisės ir proceso katedroje – vieno profesoriaus.
Baudžiamojo proceso katedroje - vieno profesoriaus, keturių docentų ir  vieno asistento.
Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedroje - vieno profesoriaus, penkių docentų ir trijų lektorių.
Bioteisės katedroje – vieno docento ir vieno lektoriaus.
Civilinės ir komercinės teisės katedroje – trijų docentų ir vieno lektoriaus.
Civilinio proceso katedroje – vieno profesoriaus ir vieno lektoriaus.
Darbo teisės ir socialinės saugos katedroje -  vieno docento.
Lyginamosios teisės katedroje – vieno profesoriaus, vieno docento ir dviejų lektorių.
Konstitucinės teisės katedroje – vieno lektoriaus.
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedroje – trijų profesorių, trijų docentų ir trijų lektorių.
Teisės filosofijos ir istorijos katedroje –  trijų profesorių, vieno docento, trijų lektorių ir vieno asistento.
Verslo teisės katedroje – vieno docento.

VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETE

Humanitarinių mokslų katedroje – vieno docento arba lektoriaus.
Fizinio rengimo katedroje – vieno docento, dviejų lektorių.
Policijos veiklos katedroje – vieno docento ir vieno lektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai).
Teisės katedroje – vieno profesoriaus, trijų docentų arba lektorių.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ INSTITUTE

Filosofijos katedroje – dviejų profesorių arba docentų, keturių docentų, vieno lektoriaus ir vieno asistento.
Kalbos kultūros katedroje – dviejų docentų, dviejų lektorių.
Užsienio kalbų katedroje – septynių docentų, vienuolikos lektorių.

SVEIKATOS IR SPORTO CENTRE

Vieno docento ir keturių lektorių.

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, pedagoginio vardo atestatas, mokslinių darbų sąrašas, socialinio draudimo pažymėjimas, medicinos įstaigos išvada, pasas, 2 nuotraukos, CV) priimami iki 2010 m. balandžio 6  d. Mykolo Romerio universiteto Personalo skyriuje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303. Telefonas pasiteirauti: 271 46 66.