Skelbiame

2018-09-06

Skelbiamas viešas konkursas MRU Tarybos nariui atrinkti

mrupastatas01

2018 m. rugsėjo 3 d. įvykusiame posėdyje MRU senatas paskelbė viešą konkursą MRU tarybos nariui atrinkti. Konkursas organizuojamas pagal Senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu patvirtintą MRU tarybos sudarymo tvarką ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 3-5 dalis.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 12 dalis numato, kad jeigu tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį likusiam Tarybos kadencijos laikui skiria asmuo, skyręs tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko.
Viešas konkursas skelbiamas atsistatydinus MRU senato skirtam Tarybos nariui, kuris nepriklausė aukštosios mokyklos personalui ir studentams. Skelbiamame viešame konkurse gali dalyvauti kandidatai, nepriklausantys aukštosios mokyklos personalui ir studentams.
Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta, kad valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją.
Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti senato narys.

Kandidatų dokumentai priimami iki 2018 m. spalio 1 d. 16.30 val. MRU Personalo skyriuje, I-204 kab., Ateities g. 20, Vilnius, tel. 271 46 66, 271 45 41.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą.
2. Užpildytą kandidato į aukštosios mokyklos tarybą anketą, kurią galima rasti ČIA

MRU tarybos rinkimų organizavimo komisija