Skelbiame

2011-12-05 06:00:00

Skelbiamas prašymų teikimas į jungtinę doktorantūros programą

lsteb

Prasidėjo prašymų teikimas į jungtinę doktorantūros programą "Teisė, mokslas ir technologijos" („Law, Science and Technology“). Prašymai priimami iki 2012 m. vasario 11 d. Daugiau informacijos rasite tinklapyje www.last-jd.eu/ ir brošiūroje .

Mykolo Romerio universitetui, visateisiam programos partneriui, teisė vykdyti jungtinę Erasmus Mundus doktorantūros studijų programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ suteikta kartu su užsienio partneriais - Europos šalių universitetais. Tai pirmoji tokia Universiteto kartu su partneriais parengta prestižinė doktorantūros studijų programa, kurią baigus ir apsigynus disertaciją doktorantams bus įteikiamas jungtinis daktaro diplomas.

Mykolo Romerio universitetas šią programą vykdys kartu su trimis partneriais – Europos šalių universitetais. Doktorantai studijuos Bolonijos universitete (Italijoje), Torino universitete (Italijoje). Nuo antrų studijų metų doktorantai studijoms galės rinktis trečiajame semestre Mykolo Romerio universitetą. Kitais studijų metais doktorantai turės galimybę studijuoti Barselonos autonomiškajame universitete (Ispanijoje), Liuksemburgo universitete (Liuksemburge), Tilburgo universitete (Nyderlandų Karalystėje), Hanoverio universiteto Gamtos mokslų etikos ir teisės centre.

Tarp programos asocijuotųjų partnerių - Tilburgo universitetas (Nyderlandų Karalystė), Australijos informacinių ir komunikacijos technologijų tyrimų centras (NICTA) (Australija), Fraunhoferio mokslinių tyrimų centras (Vokietija), NEXA interneto ir visuomenės tyrimų centras (Italija), Europos genetikos fondas (Italija), kiti pramonės ir viešojo sektorių atstovai. Tarp Lietuvos asocijuotų partnerių yra Saulėtekio slėnis.

Šioje jungtinėje doktorantūroje studijuosiantiems doktorantams Europos Komisija skiria Erasmus Mundus stipendijas. Tokiu būdu suteikiama galimybė programoje studijuoti mažiau finansiškai aprūpintiems, bet gabiems ir motyvuotiems doktorantams iš Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių.

Kartu su partneriais MRU įgyvendinant jungtinę doktorantūros programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ bus skatinami pedagoginio personalo mainai, teikiamos doktorantams mokslinio vadovavimo paslaugos, organizuojami seminarai ir akademiniai renginiai, vystomi tyrėjų gebėjimai analizuoti technologijų fenomenus teisiniu ir etiniu požiūriais, siekiant naujų technologijų transformacijų per inovacijas, teisę, etines ir socialines vertybes, ekonominį augimą.