Skelbiame

2012-12-14 15:00:00

Skelbiamas konkursas Tarybos nario pareigoms eiti

dsc0022

Vadovaudamasis Mykolo Romerio universiteto Senato nutarimu patvirtinta Mykolo Romerio universiteto tarybos narių atrankos viešojo konkurso būdu organizavimo tvarka Mykolo Romerio universiteto senatas skelbia Konkursą Mykolo Romerio universiteto Tarybos nario pareigoms eiti.

Pretendentai iki 2012 m. gruodžio 28 d. 15.30 val. užklijuotuose vokuose asmeniškai arba registruotu laišku pateikia Universiteto Senato sekretoriui (kabinetas I-219, Ateities g. 20, Vilnius LT -08303) arba Universiteto Kanceliarijos Personalo skyriui (kabinetas I-204, Ateities g. 20, Vilnius LT -08303) dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Dokumentus, įrodančius pretendento atitikimą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140) Tarybos nariui nustatytiems reikalavimams.

Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Pretendentas privalo nurodyti savo kontaktinius duomenis ant užklijuoto voko.

Pasiteirauti: telefonu (8 5) 271 46 30, el paštu: saspur@mruni.eu

Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis