Skelbiame

2012-12-11 12:00:00

Skelbiamas konkursas Fakultetų institutų direktorių, katedrų vedėjų ir kitų Universiteto veiklą užtikrinančių darbuotojų pareigoms

dsc0006

Mykolo Romerio universitetas skelbia konkursą Fakultetų institutų direktorių ir katedrų vedėjų pareigoms. Prašymus prašome pateikti Kanceliarijos Personalo skyriuje iki 2013 m. sausio 10 d.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete

Ekonomikos ir verslo instituto direktoriaus pareigoms

Matematinio modeliavimo katedros vedėjo pareigoms

Socialinės politikos fakultete

Psichologijos instituto direktoriaus pareigoms

Komunikacijos ir informatikos instituto direktoriaus pareigoms

Edukologijos instituto direktoriaus pareigoms

Sociologijos katedros vedėjo pareigoms

Socialinio darbo katedros vedėjo pareigoms

Politikos ir vadybos fakultete

Politikos mokslų instituto direktoriaus pareigoms

Vadybos instituto direktoriaus pareigoms

Viešojo administravimo instituto direktoriaus

Teisės fakultete

Baudžiamosios teisės ir proceso instituto direktoriaus pareigoms

Konstitucinės ir administracinės teisės instituto direktoriaus pareigoms

Civilinės justicijos instituto direktoriaus pareigoms

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktoriaus pareigoms

Verslo teisės katedros vedėjo pareigoms

Humanitarinių mokslų institute

Retorikos katedros vedėjo pareigoms

Taikomosios filologijos katedros vedėjo pareigoms

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skelbiamas konkursas pareigoms

Akademinių reikalų centro Tarptautinių studentų biure:

Vadovas - 1 etatas.

Vadybininkas - 2 etatai.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete:

Ekonomikos ir verslo instituto referentas - 1 etatas.

Matematinio modeliavimo katedros referentas - 1 etatas.

Vyriausiasis vadybininkas - 1 etatas.

Studentų skyriuje:

Vyresnysis metodininkas - 2 etatai.

Vadybininkas - 4 etatai.

Socialinės politikos fakultete:

Psichologijos instituto referentas - 1 etatas.

Psichologijos instituto Psichologijos laboratorijos vedėjas - 1 etatas.

Komunikacijos ir informatikos instituto referentas - 1 etatas.

Komunikacijos ir informatikos instituto vyresnysis technikas - 2 etatai.

Komunikacijos ir informatikos instituto sisteminis programuotojas - 1 etatas.

Edukologijos instituto referentas - 1 etatas.

Sociologijos katedros referentas - 1 etatas.

Vyriausiasis vadybininkas - 1 etatas.

Studentų skyriuje:

Vyresnysis metodininkas - 2 etatai.

Vadybininkas - 3 etatai.

Politikos ir vadybos fakultete:

Politikos mokslų instituto referentas - 1 etatas.

Vadybos instituto referentas - 1 etatas.

Viešojo administravimo instituto referentas - 1 etatas.

Vyriausiasis vadybininkas - 2 etatai.

Studentų skyriuje:

Vyresnysis metodininkas - 3 etatai.

Vadybininkas - 5 etatai.

Teisės fakultete:

Baudžiamosios teisės ir proceso instituto referentas - 1 etatas.

Baudžiamosios teisės ir proceso instituto kriminalistas technikas - 1 etatas.

Konstitucinės ir administracinės teisės instituto referentas - 1 etatas.

Civilinės justicijos instituto referentas - 1 etatas.

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto referentas - 1 etatas.

Verslo teisės katedros referentas - 1 etatas.

Prodekanas - 1 etatas.

Vyriausiasis vadybininkas- 3 etatai.

Studentų skyriuje:

Vyresnysis metodininkas - 4 etatai.

Vadybininkas- 8 etatai.

Viešojo saugumo fakultete:

Studentų skyriuje:

Vyresnysis metodininkas - 1 etatas.

Vadybininkas - 1 etatas.

Humanitarinių mokslų institute:

Retorikos katedros referentas - 1 etatas.

Taikomosios filologijos katedros referentas - 1 etatas.

Estetinio ugdymo centre:

Režisierius - 1 etatas.

Prašymus pateikti Kanceliarijos Personalo skyriui.