Skelbiame

2008-11-08

Skelbiamas konkursas dėl laisvų darbo vietų

dsc0016-foje Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms pilnu etatu:

EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETE

Verslo ekonomikos katedroje - trijų profesorių arba docentų, dviejų lektorių arba asistentų.

SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETE

Elektroninio verslo katedroje – keturių profesorių arba docentų, trijų lektorių arba asistentų.
Informatikos ir programų sistemų katedroje – keturių profesorių arba docentų, trijų lektorių arba asistentų.
Matematinio modeliavimo katedroje - trijų profesorių arba docentų, trijų lektorių arba asistentų.

SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETE

Psichologijos katedroje – vieno lektoriaus.

STRATEGINIO VALDYMO IR POLITIKOS FAKULTETE

Filosofijos katedroje – vieno docento arba lektoriaus.
Politikos mokslų katedroje – dviejų docentų arba lektorių.
Valdymo teorijos katedroje – vieno profesoriaus, dviejų docentų arba lektorių.

TEISĖS FAKULTETE

Bioteisės katedroje – vieno profesoriaus.
Civilinės ir komercinės teisės katedroje - vieno docento.
Darbo teisės ir socialinės saugos katedroje - vieno docento.
Baudžiamojo proceso katedroje - dviejų docentų.


Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, pedagoginio vardo atestatas, mokslinių darbų sąrašas, socialinio draudimo pažymėjimas, medicinos įstaigos išvada, pasas, 2 nuotraukos, CV) priimami iki 2008 m. gruodžio 1 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo skyriuje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303. Telefonas pasiteirauti: 271 46 66.