Naujausioji knyga

2016-09-05 14:29:00

Šiuolaikinio viešojo administravimo pagrindai

viesasis-administravimas-virselis Vadovėlyje pateikta bendroji pasaulinė XXI a. pradžios viešojo valdymo teorinės minties ir geriausios viešojo valdymo praktikos samprata, apibūdintos esminės vidinės ir išorinės viešojo valdymo kaitos sąlygos, subjektyvūs ir objektyvūs jo modernizavimo veiksniai. Autorių tikslas - nustatyti ir pagrįsti esmines šiuolaikinių viešojo valdymo pokyčių priežastis, interpretuoti jau žinomus jų sistemų ir posistemių veiklos bruožus, išskirti reikšmingas sisteminės ir procesinės valdymo analizės dedamąsias, stratginės organizacijų kaitos elementus ir veiklos efektyvumo komponentus, naujajai viešajai vadybai tampant viešojo valdymo doktrina.