Renginiai ir įvykiai

2015-01-15 16:24:00

Senato pirmininkas paskelbė Tarybos sudėtį

mruflag

Sausio 15 d. Mykolo Romerio universiteto senatas rinkosi į posėdį. Kaip numato Universiteto statuto 21 str., Senato pirmininkas prof. dr. Gintaras Aleknonis paskelbė Tarybos sudėtį.

Mykolo universiteto Taryba sudaryta iš 9 narių.

Studentų atstovybė į ją skyrė Lauryną Juozapaitį.

Universiteto akademinė bendruomenė skyrė prof. dr. Letą Dromantienę, prof. dr. Saulių Greičių, prof. dr. Vytautą Pakalniškį ir prof. dr. Juozą Žilį.

Renkant viešo konkurso būdų kitus keturis Tarybos narius iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams, skyrė Senatas. Tai - Česlovas Juršėnas, Gediminas Vagnorius, Roma Žakaitienė ir Studentų atstovybės paskirtas Jovydas Dumarkas.

Senatas posėdyje prof. dr. Ireną Žemaitaitytę išrinko pirmininko pavaduotoja, o doc. dr. Saulių Spurgą – Senato sekretoriumi.

Atnaujinęs darbo reglamentą, Senatas taip pat išsirinko komisijas. Studijų komisijoje - prof. dr. Valdonė Indrašienė (pirmininkė), prof. dr. Saulius Greičius, doc. dr. Snieguolė Matulienė, doc. dr. Vainius Smalskys, studentai - Lukas Borusevičius ir Simona Kryževičiūtė. Mokslo ir doktorantūros komisijoje - prof. dr. Eglė Bilevičiūtė (pirmininkė), prof. dr. Saulius Katuoka, prof. dr. Birutė Pranevičienė, prof. dr. Rita Žukauskienė. Statuto priežiūros ir etikos komisijoje - prof. dr. Alvydas Baležentis (pirmininkas), dr. Vytautas Azbainis, doc. dr. Algirdas Monkevičius, prof. dr. Vytautas Sinkevičius, studentas Liutauras Vasiliauskas. Personalo, ūkio ir finansų reikalų komisijoje - prof. dr. Tadas Sudnickas (pirmininkas), Doc. dr. Irmantas Rotomskis, Prof. dr. Algimantas Urmonas, studentė Arneta Matuzevičiūtė.