Konferencijos, seminarai, paskaitos

2018-06-04

Seminare „Diskurso ryšiai ir tekstų anotavimas“ aptartos tekstyno galimybės

diskurso-risiai-ir-tekstu-anotavimas-2734

Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto docentė, podoktorantūros stažuotoja dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė gegužės 31 dieną vedė seminarą - tyrimo pristatymą „Diskurso ryšiai ir tekstų anotavimas“.
Docentė pasakojo, kas tai yra tekstynas, kuo jis gali būti naudingas mokantis užsienio kalbos, kaip jį sudaryti ir panaudoti. Buvo aptarta, kas tai yra diskurso ryšiai ir kaip juos analizuoti socialinių medijų tekstuose. Taip pat diskutuota apie lygiagrečių anotuotų tekstų naudojimą vertimo analizei ir tyrimams. Seminaro metu buvo galima praktiškai išbandyti tekstyno galimybes.

Mokslinis tyrimas vykdomas pagal podoktorantūros projektą Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0144 „Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si)“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.