Renginiai ir įvykiai

2010-02-25 00:00:05

Seminaras Tarptautinei Nusikaltimų aukų rėmimo dienai

dsc2616

Tarptautinė Nusikaltimų aukų rėmimo diena Europoje minima nuo 1990 metų vasario 22 d.

Dėl ekonominio sunkmečio, nevykstant seniai pribrendusioms teisinėms reformoms, dėl kai kurių globalizacijos proceso neigiamų padarinių ir kitų negatyvių veiksnių apčiuopiamo pagrindo optimistiškiau sutikti šios datos dvidešimtmetį, deja, nėra. Tačiau šia proga norime atkreipti dėmesį, kad dar 1998 m. birželio 18 d. Mykolo Romerio universiteto dėstytojų iniciatyva įkurta Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija nuolat vykdė savo misiją ir darė tam tikrą įtaką pokyčiams, kurie šiek tiek pagerino nusikaltimų aukų (nukentėjusiųjų asmenų) padėtį baudžiamajame procese.

Asociacijai kelti pagrindiniai uždaviniai – inicijuoti teisinės pagalbos nukentėjusiesiems teikimą, tobulinti dėl nusikaltimų patirtos žalos kompensavimo mechanizmą, įkurti nacionalinį Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą ir kt. Kai kurie iš šių uždavinių dabar jau beveik išspręsti. Džiugu, kad visuomenė Asociacijos teikiamą informaciją dėmesingai priima, o jos narius palankiai sutinka teisinės ir kitos institucijos.

Valstybės Prezidentės dekretu Asociacija yra atstovaujama  ir Malonės komisijoje.

Visgi, nusikaltimo aukos padėtis kol kas toli gražu nėra prioritetinė, lyginant su tuo, kaip rūpinamasi užtikrinti įtariamojo ar kaltinamojo interesus. Apie tai akivaizdžiai byloja kad ir pastaruoju laiku ypač plačiai pasklidusios pedofilijos bylos tyrimo aplinkybės.

Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos nuomone, teisėsaugos institucijų  ir žiniasklaidos dėmesys dabartiniame etape turi būti orientuojamas šiomis kryptimis:

  • siekti, kad teisėtumas, dorovė, kompetencija, dėmesingumas nusikaltimų aukoms taptų prioritetiniais kriterijais vertinant teisėsaugos institucijų veiklos rezultatus;
  • užtikrinti išsamią ir nuolatinę nusikaltimų aukų (nukentėjusiųjų) interesų apsaugos stebėseną;
  • inicijuoti ir įtakoti (vykdyti lobistinį poveikį) atitinkamų teisės aktų, kurie tobulintų aukos interesų užtikrinimo mechanizmus, priėmimą ir tinkamą jų įgyvendinimą;
  • daryti nuoseklų poveikį, įveikiant visuomenei nepriimtinus pagalbos aukai stereotipus (aš geriau apsimesiu nepastebėjęs, nesikišiu, nes tai ne mano reikalas, manęs asmeniškai tai neliečia, aš neliudysiu ir pan.).

Į tai nukreipta ir visa Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos veikla.

Vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete buvo pristatyta nauja jungtinė magistro studijų programa ir vyko tarptautinis seminaras „Ikiteisminio proceso subjektų kompetencijos įtaka užtikrinant nukentėjusiųjų asmenų interesus“. Šiame seminare buvo bandoma atskleisti esamus probleminius objektyvius ir subjektyvius aspektus, reaguojant į nusikaltimų aukų pareiškimus apie nusikalstamas veikas, bei ieškoma opiausių klausimų sprendimo būdų.

Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos
Tarybos pirmininkas prof. Petras Ancelis                                     Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko