Konferencijos, seminarai, paskaitos

2008-03-26

Seminaras „Studijų ir mokslo kokybės problemos“

dsc0004 Kovo 26 d. Mykolo Romerio universitete vyko seminaras „Studijų ir mokslo kokybės problemos“.

Projekto pagrindinis tikslas yra įdiegti pagrįstą kokybės užtikrinimo vadybos sistemą, apimančią „gerąją patirtį“ aukštojo mokslo institucijose, susijusiose su magistrantūros ir doktorantūros studijų programomis bei mokslinės veiklos organizavimo procesais Mykolo Romerio universitete.

Seminaro tikslai:
a) Pristatyti ir supažindinti dalyvius su studijų ir mokslo kokybės problemomis.
b) Pristatyti ir supažindinti dalyvius su Mykolo Romerio universiteto pasiekimais studijų ir mokslo kokybės užtikrinimo srityje.

Pranešimus skaitė:
Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros profesorė dr. Irena Mačerinskienė - „Baigiamojo darbo rengimo metodika“;
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos katedros docentas dr. Darijus Beinoravičius - „Teisės krypties doktorantūros raidos tobulinimo aspektai“.