Konferencijos, seminarai, paskaitos

2008-03-19 08:00:00

Seminaras „Mokslinės veiklos kokybės aspektai“

dsc0010 Kovo 19 d. Mykolo Romerio universitete vyko seminaras „Mokslinės veiklos kokybės aspektai“.

Seminaro tikslai:
1) Projekto pagrindinis ,kurio tikslas yra įdiegti pagrįstą kokybės užtikrinimo vadybos sistemą, apimančią „gerąją patirtį“ aukštojo mokslo institucijose, susijusiose su magistrantūros ir doktorantūros studijų programomis bei mokslinės veiklos organizavimo procesais Mykolo Romerio universitete.
2) Seminaro tikslai:
a) Pristatyti ir supažindinti dalyvius su mokslinės veiklos kokybės užtikrinimu Lietuvoje ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
b) Pristatyti ir supažindinti dalyvius su Mykolo Romerio universiteto pasiekimais mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo srityje.
c) Konsultuoti projekto tikslinę grupę metodikų rengimo klausimais.

Pranešimus skaitė:
Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Eugenijus Butkus - „Moksliniai tyrimai – kokybė ir vertinimo problemos“.
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantas Marius Lanskoronskis - „Mokslinių tyrimų valdymo aukštojo mokslo institucijose pasaulinė praktika“.
Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros vedėjas prof. habil. dr. Antanas Buračas - „Mykolo Romerio universiteto mokslinių tyrimų kryptys ir jų metodikos tobulinimas (Ekonomikos mokslų pavyzdžiu)“.
Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedros doc. dr. Vainius Smalskis - „Vadybos ir administravimo krypties mokslinės veiklos tobulinimo ir vertinimo aspektai“.    Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko