Renginiai ir įvykiai

2011-10-20 11:00:00

Seminaras-diskusija "Aukštojo mokslo tarptautinimas - jungtinės studijų programos"

dsc3466

MRU Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros iniciatyva Mykolo Romerio universiteto bendruomenė š. m. spalio 20 d. seminare – diskusijoje „Aukštojo mokslo tarptautinimas – jungtinės studijų programos“ turėjo galimybę padiskutuoti apie aukštojo mokslo tarptautiškumo problemas kuriant ir įgyvendinant jungtines studijų programas. Renginyje buvo pristatyta jungtinės magistrantūros studijų programos „Europos Sąjungos projektų valdymo“ koncepcija, kurią MRU Vadybos katedra rengia drauge su Prancūzijos partneriu Lilio Sveikatos ir teisės universitetu.

MRU Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius, atidarydamas seminarą, pabrėžė jungtinių studijų programų svarbą aukštojo mokslo kokybės siekiui, jų reikšmingumą ES ilgalaikės plėtros kontekste, bei pasidžiaugė, kad MRU jau sėkmingai žengia šių programų rengimo keliu.

Renginyje pranešimus skaitę Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, sulaukė universiteto bendruomenės išskirtinio susidomėjimo. Rūta Ramanauskienė, Akademinio mobilumo ir profesinio ugdymo vyresnioji specialistė pripažino, kad jungtinės studijų programos yra išbandymas aukštosioms mokykloms, nes jungtinių programų rengėjai nuolat susiduria su teisinėmis aukštojo mokslo reglamentavimo ar tarpkultūrinės aukštojo mokslo praktikos derinimo kliūtimis.

MRU partnerio universiteto prof. dr. Stephane Guerard labai pozityviai vertino jungtinių programų reikšmę tiek Universitetų dėstytojams, tiek studentams, kurios suteikia galimybę ne tik praplėsti galimybes apsikeisti žiniomis, paspartinti mokslinių idėjų mainus ir jų realizaciją, bet ir leidžia artimiau dalyvaujantiems programose prisiliesti prie kitų kultūrų, jas pažinti ir išmokti gerbti. Svarbu ir tai, kad šį bendradarbiavimą tarp universitetų remia ir Prancūzijos ambasada.

Renginio metu aptarta jungtinė programa „ES projektų valdymas“ yra šiuolaikiška ir padiktuota šiandienos darbo rinkos realijų, todėl tai užtikrins šios programos populiarumą tiek Lietuvoje, tiek Prancūzijoje. Pasak doc. dr. Arvydas Survilos, ES darbo rinkos poreikis 2010 -2020 m. m. yra kaip tik nukreiptas į tokius specialistus, kurie generuotų inovacijas, gebėtų vadovauti tarpkultūrinėje aplinkoje, sugebėtų vadovauti virtualioms komandoms, kolektyviniams ir individualiems pajėgumams, imtųsi naujų iššūkių, trūkumą tiek ES ir ypač Lietuvoje. Nacionalinės darbo rinkos jau yra pajutusios tokių specialistų poreikį. Prof. Dr. Birutė Mikulskienės teigimu atlikto darbo rinkos analizės rezultatai akivaizdžiai byloja, kad jau šiuo metu yra susiformavęs ES projektų valdymo specialistų poreikis ir net 80% Lietuvos įmonių, kurios šiuo metu vykdo ES lėšomis remiamus projektus, yra įdarbinusios ES projektų valdymo specialistus. Didžioji dalis įmonių tokiam specialistui moka iki 3000 tūkstančių litų darbo užmokestį (didesnės ir pajėgesnės įmonės moka net iki 7000 lt) ir pasiruošusios jiems atlyginimą didinti. Deja, šiandien darbdaviai dar negali patikėti šiems vadybininkams tokių funkcijų, kaip paramos paraiškų rengimas (81% įmonių kreipiasi į išorinius konsultantus paraiškoms rengti) ar ES paramos fondo parinkimo, nes šiam darbui reikia platesnių kompetencijų ES politikos formavimo, teisės ir valdymo srityse.

Seminaras – diskusija suteikė puikią galimybę MRU bendruomenei susipažinti su partnerių iš Lilio 2 universiteto patirtimi, rengiant jungtines programas, jų požiūriu į konkrečią jungtinę programą bei išdiskutuoti su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais įvairius rengimo klausimus.

Seminaro-diskusijos programa .
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko