Naujausioji knyga

2014-01-07 18:04:00

ŠEIMOS BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISMO SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI: monografija

seimos-bylu-nagrinejimo

Mokslo studija skirta esminėms šeimos teisinių santykių sukūrimo bei jų įgyvendinimo problemoms
aptarti bei galimiems sprendimo būdams pasiūlyti, kartu parodyti glaudų materialinės ir proceso
teisės ryšį. Mokslo studijos autorių kolektyvas atspindi aiškią kryptį – ieškant sprendimų sutelkti ir
mokslininkus, ir praktikus. Atsižvelgiant į tai, mokslo studijos struktūra sudaryta taip, kad nuo bendrųjų šeimos teisės klausimų nuosekliai pereinama prie civilinių bylų šeimos teisinių santykių srityje nagrinėjimo bei teismo sprendimų vykdymo ypatumų.

Atsižvelgiant į tai, kad šeimos teisės problemos yra visuotinai aktualios ir apimančios didelę teisinių ginčų, kylančių tarp šeimos narių, taip pat – tarp šeimos narių ir trečiųjų asmenų, įvairovę,
manytina, kad mokslo studija yra svarbi ne tik praktikuojantiems teisininkams, mokslininkams, bet ir visiems, besidomintiems šeimos teisės klausimais ir materialinės, ir procesinės teisės požiūriais.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/
Pirkti knygą galite adresu http://www.e-shop.mruni.eu/