Skelbiame

2019-10-17

Šaukiamas MRU dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas

mru-veliavos

2020 m. sausio 15 d. baigiasi Mykolo Romerio universiteto senato kadencija. Vadovaujantis 2019 m. birželio 17 d. Senato nutarimu patvirtintos Mykolo Romerio universiteto senato narių rinkimų tvarkos 20 punktu naujam Universiteto senatui rinkti 2019 m. lapkričio 28 d. 14:00 val. I – 201 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius) šaukiamas Mykolo Romerio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų (priimtų 5 metų kadencijai viešo konkurso būdu ir dėstytojų, su kuriais sudaryta neterminuota darbo sutartis pareigoms eiti) susirinkimas.
Senato nariai bus renkami iš fakultetų ir savarankiškų institutų susirinkimuose iškeltų kandidatų. Jei susirinkimo metu nebus užpildytos visos Senato narių kvotos, 2019 m. gruodžio 12 d. 14:00 val. I-201 auditorijoje šaukiamas antras dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas.

MRU Senato pirmininkas prof. dr. Vainius Smalskys