Naujausioji knyga

2012-04-08

SAUGOMŲ TERITORIJŲ POLITIKA IR VALDYMAS: monografija.

stpveb

Ši monografija yra pirmas mokslinis darbas Lietuvoje, nagrinėjantis pasaulines saugomų teritorijų politikos ir valdymo tendencijas, susijusias su šiuolaikiniais socialiniais ekonominiais pokyčiais. Joje aptariama saugomų teritorijų raida, steigimo ypatybės, aktualūs valdymo ir planavimo klausimai. Daug dėmesio skiriama suinteresuotųjų asmenų dalyvavimo valdant saugomas teritorijas aspektams naujojo viešojo valdymo kontekste. Apžvelgiami saugomų teritorijų valdymo efektyvumo vertinimo ypatumai bei jo didinimo galimybių kryptys.

Monografijos tikslas – atskleisti saugomų teritorijų politikos ir valdymo pasaulines vystymosi tendencijas, valdymo pokyčius, susijusius su darnia teritorijų plėtra ir suinteresuotųjų asmenų dalyvavimu valdymo procese, bei įvertinti šių procesų integracijos galimybes Lietuvos saugomų teritorijų kontekste.

Knyga skirta aplinkos politikos, vadybos ir administravimo bei kitų sričių mokslininkams, gamtosaugos specialistams, magistrantūros ir doktorantūros studentams, valstybinių ir savivaldybių institucijų tarnautojams bei įvairių organizacijų darbuotojams, gilinantiems žinias saugomų teritorijų politikos ir valdymo srityse.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/saugom-teritorij-politika-ir-valdymas