Naujausioji knyga

2014-12-19 10:03:00

ROMĖNŲ PRIVATINĖ TEISĖ: vadovėlis

23297romenu-teiseweb1 Vadovėlio „Romėnų privatinė teisė“ tikslas iš esmės tapatus tikslams, kurių senovės Romos iurisprudentes siekė rengdami jurisprudencijos veikalus, vadintus institutiones arba graikiškos kilmės vardu enchiridia (enchiridion) – suteikti pamatinių žinių apie romėnų teisės sistemą, jos šaltinius, pagrindinius principus ir institutus. Leidinyje glaustai pristatoma romėnų teisės sistema, jos raidos istorija bei šaltiniai, tačiau daugiausiai dėmesio skiriama privatinėms teisės institutams. Supažindinama su romėnų teisės subjektais bei šeimos teise,  aptariama romėnų teisės šaltiniuose gvildenama sandorių ir jų galiojimo problematika, subjektinių teisių įgyvendinimo ir gynimo privatinio proceso tvarka formos ir ypatumai, tačiau plačiausiai nagrinėjamos absoliutaus pobūdžio daiktinės teisės, paveldėjimo teisė, įvairiais pagrindais (iš sutarčių, tarytum iš sutarčių, iš deliktų) atsirandančios prievolės, t. y. tie romėnų privatinės teisės institutai, kurie ne tik turėjo reikšmingiausios įtakos šiuolaikinės privatinės teisės formavimuisi, bet savo aktualumo nėra praradę ir šiandien. Manytina, jog leidinys bus naudingas ir teisės praktikams, ir studijuojantiems teisę, padės ne tik artimiau susipažinti su romėnų privatine teise, bet ir susiformuoti įgūdžius, kuriuos įgijus lengvesnės taps šiuolaikinės civilinės teisės studijos, paprasčiau bus paaiškinti atskirų civilinės teisės institutų vietą tiek civilinės teisės sistemoje, tiek civiliniuose įstatymuose, suvokti jų tarpusavio ryšius, perprasti romėniškos kilmės lotyniškų juridinių terminų, kurie vartojami tiek teisės normų aktuose, tiek vis dažniau ir teismų praktikoje, reikšmes.