Skelbiame

2015-11-24 13:37:00

Rektorius pasisakė dėl minimalaus stojamojo balo

algirdas-monkevicius-6707 Universiteto rektoriaus dr. Algirdas Monkevičius išsakė aiškią universiteto poziciją dėl ypač daug aistrų keliančio minimalaus stojamojo balo.

Mykolo Romerio universitete jau priimtas principinis sprendimas nustatyti minimalų stojimo balą, kuris būtų ne mažesnis kaip 2.  Kai kuriose studijų programose ilgainiui jį planuojama pakelti, nes stojančiųjų į populiariausias programas vidurkiai yra gerokai didesni. Taip pat atkreipti dėmesį į stojančiuosius, kurie yra studijas baigę anksčiau. Jiems taikyti kitą priėmimo sistemą, patikrinti jų motyvacijos ir pasirengimo lygį. Pasak rektoriaus, ši racionali pozicija padėtų išsaugoti universiteto principus ir vertybes, o tuo pačiu nenukentėtų ir tam tikros visuomenės dalies interesai.

A. Monkevičius akcentavo, jog pirminė universiteto pozicija visuomenėje buvo nevisai tiksliai suprasta ir panaudota klaidinančioms spekuliacijoms bei traktuotėms. Kaip teigė A. Monkevičius, konkursinio balo klausimą reiktų aktyviau ir plačiau apsvarstyti ne tik moksleivių kompetencijų ir žinių, bet ir iš žmogaus teisių, Konstitucijos požiūriu. Deja, visuomenės, aukštojo mokslo sistemos atstovai, politikai neišgirdo ir net nediskutuoja apie Bolonijos proceso strateginę nuostatą dėl socialinės dimensijos (kuri taip pat buvo akcentuota ir šių metų Jerevano konferencijoje), kuri akcentuoja socialinės diskriminacijos klausimą. Ši nuostata svarbi kalbant ir apie Lietuvos įsipareigojimus ir sąlygas norint įstoti į OECD (Tarptautinę Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją).

Tad kodėl svarbu, kad motyvuotas jaunuolis su brandos atestatu turėtų galimybę save išbandyti ir aukštojoje mokykloje? Pasak rektoriaus, tyrimai tik patvirtina, jog Lietuvoje socialiai jautrios grupės yra diskriminuojamos ir pagal galimybes bei prieinamumą naudotis kokybiškomis švietimo, ir ypač aukštojo mokslo paslaugomis. Panagrinėjus, kas įstoja į valstybės finansuojamas universitetines vietas paaiškėja, jog didžiąją dalį sudaro Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, kitų didesnių miestų bei regionų gyventojai.

Tuo tarpu situacija kituose Lietuvos, ypač periferiniuose rajonuose gana prasta. Tam milžiniškos įtakos turi įtempta regionų demografinė padėtis, prastesnė socialinė, ekonominė, kultūrinė aplinka, kuri daro milžinišką įtaką švietimo procesams ir kokybei. Didėjanti socialinė atskirtis pasireiškia ir objektyviai mažėjančiomis jaunuolių galimybėms įstoti ir studijuoti aukštosiose mokyklose. Kaip teigia A. Monkevičius, dėl to labai svarbu rasti būdų, kaip paskatinti ir pritraukti apsisprendusius, motyvuotus jaunuolius ir iš kitų Lietuvos regionų ir suteikti jiems pirminę galimybę.

Rektorius pritaria nuomonei, kad studijuoti nepajėgūs, neapsisprendę jaunuoliai nepadeda užtikrinti studijų kokybės, todėl įvertinus visus „už“ ir prieš“ šią problemą reiktų nuosekliai ir sistemiškai spręsti politiniame lygmenyje, aktyviai dalyvaujant įvairių formatų diskusijose. Rektorius taip pat pabrėžia, jog vienas universitetas šios problemos tikrai neišspręs, o parodęs iniciatyvą ir atkreipęs dėmesį į egzistuojančią socialinę problemą netgi gali sulaukti prieštaringos reakcijos.