Skelbiame

2015-11-26 15:24:00

Rektorius išdėstė universiteto investicijų tikslus ir prioritetus

algirdas-monkevicius-7614 Rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius apžvelgė universiteto finansinę perspektyvą ir įvardino pagrindinius ateinančių ir vėlesnių metų strateginius tikslus, kurių įgyvenimui planuojama skirti didžiausią dėmesį ir siekti esminių, apčiuopiamų pokyčių.

Pasak rektoriaus, didžiausios ir nuosekliausios finansinės universiteto investicijos turėtų prisidėti ne prie kiekybinių, bet prie kokybinių parametrų gerinimo ir kurtų ilgalaikę pridėtinę vertę visai universiteto akademinei bendruomenei. A. Monkevičius išskyrė tris prioritetines sritis: tai universiteto bendrabučių renovacija, studijų ir mokslo darbo aplinkos modernizavimas, universiteto darbuotojų atlyginimai.

Rektorius pabrėžė, jog studentų, tarp kurių ir nemažai užsieniečių, gyvenimo sąlygų gerinimas – vienas pagrindinių universiteto tikslų. „Palyginus su kitomis aukštosiomis mokyklomis studentų gyvenimo sąlygos mūsų bendrabučiuose tikrai nėra pačios blogiausios, - sako A. Monkevičius, - tačiau mums patiems svarbu nustatyti šiandien priimtinus studentų gyvenimo kokybės standartus ir stengtis jų laikytis“. Pasak rektoriaus visos aukštosios mokyklos bei kolegijos susiduria su bendrabučių renovacijos problemomis. Šiemet iš Europos investicijų banko gauta palanki paskola ir iki šaltojo periodo suspėta renovuoti, apšildyti universiteto bendrabučių fasadus Didlaukio gatvėje. Pasak rektoriaus, artimiausiu metu bus reikalinga tikslinė investicija, skirta ir bendrabučių vidaus atnaujinimui.  

Rektoriaus nuomone, nemažiau reikšmingas uždavinys - darbo, studijų aplinkos modernizavimas. „Labai svarbu atsižvelgti į šiuolaikinius studentų, mokslininkų, dėstytojų poreikius, - sako A. Monkevičius. – Universitetas jau artimiausiu metu sieks gauti ir efektyviai pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, kuri padėtų palaipsniui modernizuoti mokslininkų, dėstytojų ir studentų darbo ir studijų aplinką: atnaujinti universiteto erdves, įsigyti modernios mokymo procesams reikalingos įrangos, baldų. „Šie pokyčiai turėtų ne tik pagerinti darbo ir studijų sąlygas, bet ir inspiruoti naujų studijų, mokymo metodų atsiradimą“, - neabejoja rektorius.

Tarp finansinės perspektyvos prioritetų  įtrauktas ir universiteto darbuotojų užmokesčio klausimas. Pasak A. Monkevičiaus, labai svarbu užtikrinti, kad universiteto darbuotojų atlyginimai būtų stabilūs ir jokiu būdu nemažėtų. Pagal vidutinio atlyginimo vidurkį tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų Mykolo Romerio universitete atlyginimai yra vieni didžiausių. Pasak rektoriaus, šį konkurencinį pranašumą bus siekiama išlaikyti, nors tai ir nelengvas uždavinys. Lietuvoje universiteto darbuotojų atlyginimų klausimai palikti spręsti patiems universitetams, o valstybės dėmesys bei pagalba yra labai menka. „Lietuvos universitetų dėstytojų atlyginimų vidurkis pagal perkamosios galios rodiklius yra tris kartus mažesnis už ES vidurkį. Mokslininkų, dėstytojų, darbuotojų atlyginimų klausimas tikrai neturėtų būti vien tik universiteto rūpestis, sprendimai turėtų būti priimami ir politiniame lygmenyje“, - įsitikinęs A. Monkevičius.