Renginiai ir įvykiai

2013-10-16 15:56:00

Rektorius dėkojo Manheimo atstovams už pasidalintą skausmą ir jautrumą

image007 Spalio 16 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis priėmė Manheimo miesto ir Universiteto delegaciją, atvykusią iš Vokietijos atsisveikinti su studente Gabriele Žebrovskyte. Už pasidalintą skausmą MRU rektorius dėkojo Manheimo miesto tarybos narei Marianne Seite, savivaldybės tarptautinių ryšių skyriaus vadovui David Linse, Manheimo universiteto mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriui prof. dr. Thorsten Meiser, Universiteto tarptautinių ryšių skyriaus vadovei Jessica Goedert, studentams iš Vokietijos.

Susitikime su Manheimo atstovais dalyvavo MRU mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė, Psichologijos instituto direktorius doc. dr. Alfredas Laurinavičius, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Gedrutė Račienė.

Universiteto akademinės bendruomenės vardu dėkodamas už svečių iš Vokietijos jautrumą rektorius sakė, kad esame sujaudinti dėmesio: “Tai rodo jūsų visuomenės brandą, požiūrį į žmogų“.

Manheimo universiteto prorektorius prof. dr. T. Meiser geru žodžiu minėdamas studentus, dalyvaujančius mainuose, sakė tikįs, kad  universitetų bendruomenės išlieka susitelkusios ir solidarios tokių aplinkybių fone.

Manheimo miesto piliečių vardu tarybos narė M. Seite perdavė Mykolo Romerio universitetui kuo nuoširdžiausius linkėjimus. „Esame jūsų Universiteto draugai, visada šiltai lauktume apsilankant“, - svečiuotis Manheime kvietė ir už gražų priėmimą dėkojo M. Seite.

Susitikime tarp abiejų universitetų atstovų buvo kalbėtasi ir apie tolesnio bendradarbiavimo galimybes.

Atsisveikinimas su tragiškai Vokietijoje žuvusia pagal mainų programą išvykusia Gabriele Žebrovskyte vyko Naujojoje Akmenėje spalio 15 d. Jame kartu dalyvavo MRU ir Manheimo miesto bei Universiteto delegacija.