Renginiai ir įvykiai

2014-10-24 08:29:00

Rektorių konferencija – Mykolo Romerio universitete

rekteb

Mykolo Romerio universitete spalio 24 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Studijų krypčių klasifikatoriaus atnaujinimo darbo grupės vadovas Antanas Levickas ir ŠMM Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius Albertas Žalys pristatė naujai rengiamą studijų klasifikatorių, kuris numato didesnį nei dabartinį studijų tarpkryptiškumą ir tarpsritiškumą. Taip pat yra siūloma atsisakyti esamos klasifikacijos Sričių bei Šakų kategorijų, paliekant tik Krypčių grupes ir Kryptis.

LURK dalyviai pritarė studijų krypčių stambinimui bei Estijoje naudojamai kvalifikacinio laipsnio sąrangai, tačiau paprašė projekto rengėjų aktyviai diskutuoti su visomis suinteresuotomis aukštojo mokslo institucijomis. Įvertinus diskusijų rezultatus, prie studijų klasifikatoriaus atnaujinimo bus grįžtama vėlesniuose LURK posėdžiuose.

Kitas posėdyje daug svarstymų kėlęs klausimas – minimalaus konkursinio balo nustatymo metodika. Priimtas sprendimas, kad aukštosios mokyklos turėtų įsivesti minimalų balą stojantiesiems. Tačiau kilo klausimų koks jis turėtų būti? Kaip tai gali paveikti studijų kokybę, aukštojo mokslo prestižą ir galimybę jaunuoliui apsispręsti? Pasikeista nuomonėmis, ar konkursinio balo nustatymą sieti su valstybiniu brandos egzaminu, ar kitais parametrais, jis turi būti vienodas visiems universitetams ar jį sieti su studijų kryptimis? Kaip spręsti tokio reikalavimo taikymą studentams iš užsienio?

LURK Studijų komitetas turės įvertinti visus siūlymus ir pastabas dėl konkursinio balo nustatymo. Kito posėdžio metu tikimasi išgirsti visiems priimtiną sprendimo variantą.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos dalyviai taip pat aptarė veiksmus tarp posėdžių – universitetų kaštų padengimą, susijusį su euro įvedimu; Seimo posėdžio išvadas, svarstant klausimą „Dėl Lietuvos aukštojo mokslo (studijų) tarptautiškumo”; taip pat – išklausė tarpinių rezultatų pristatymą dėl A lygio sistemų žemėlapio sudarymo, plėtojant LieMSIS projektą.

Posėdžiui pirmininkavo LURK Prezidentas KTU rektorius prof. dr. Petras Baršauskas.

Lietuvos universitetų rektorių konferencija yra asociacija, kurią sudaro universitetinių aukštųjų mokyklų rektoriai.

Konferencijos tikslai – skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir ūkio raidą, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, aukštųjų mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.