Skelbiame

2014-05-20 07:48:00

Rektoriaus kreipimasis į akademinę bendruomenę dėl reitingų

dsc0057

Garbingieji kolegos, mieli studentai,

Ką tik grįžau iš Londono, kur vyko kasmetinė Pasaulio universitetų reitingavimo asociacijos IREG sesija. Jos metu, dalyvaujant atstovams iš viso pasaulio, labai dėmesingai aptartos šioje srityje kylančios problemos.

Prisistatė pasaulyje geriausiai žinomos reitingavimo agentūros (Shanghai, Times ir kt.), akcentuodamos, kad reitingavimo procesas turėtų atlikti universitetus puoselėjančią ir pažangą skatinančią funkciją. Akivaizdus reitingavimo sistemose vykstantis atsinaujinimas, modeliuojami su pozityviais pokyčiais susiję nauji universitetų vertinimo kriterijai. Be kita ko, tarkim, Times atstovai dalijosi patirtimi, su kokiais sunkumais susiduriama diegiant naujus kriterijus, nes tam paprastai priešinasi senieji universitetai, manipuliuojantys išskirtine padėtimi bei privilegijomis.

Patys reitingai atskirose šalyse visuomenės vertinami labai skirtingai. Pavyzdžiui, Švedijoje, kur visuomenė pakankamai išsilavinusi, į reitingus žiūrima labai kritiškai, jų nesureikšminant, diskutuojant apie išryškėjusias ydingas tendencijas ir komercinį reitingavimo kompanijų interesą. Tuo tarpu Indijoje bet kokiais reitingais tikima šventai. Ir tai labai suprantama, nes žmonės niekuo taip tvirtai netiki, kaip tuo, apie ką jie žino mažiausiai.

Jau kelinti metai vyksta diskusijos dėl Europos universitetų reitingavimo sistemos sukūrimo. Londono sesijoje buvo pristatytas sistemos modelis ir vertinimo kriterijai. Projektams iš esmės pritarta. Tai rodo, kaip dėmesingai Europoje aptarinėjama reitingavimo paskirtis ir visos įgyvendinimo detalės siekiant kuo didesnio pasitikėjimo.

Grįžęs radau Lietuvos švietimo sistemos „reitingus“. Atvirai pasakysiu, apėmė skaudus nerimas. Tai visiškai priešingas vaizdas, nei buvo kalbama Londone. Čia nesuprantami nei reitingavimo tikslai, nei kriterijai.

Su turiniu Jūs galbūt esate daugiau ar mažiau susipažinę. Nepaisant ten pateikiamų teigiamų studentų atsiliepimų apie Mykolo Romerio universitetą, į akis iš karto krinta tendencingas neigiamas universiteto vertinimas. Jeigu MRU infrastruktūra tarp universitetų nurodoma kaip prasčiausia, sunku ką nors ir komentuoti. Kviečiu su tokio lygio vertintojais bet kokį bendradarbiavimą nutraukti. Toliau neplėtodamas diskusijos noriu labai rimtai su Jumis - profesūra, studentais, alumnais, visa akademine bendruomene - pasitarti. Ar dėl klaidinančios informacijos apie MRU paskelbimo kreiptis į teismą, pareiškiant ieškinį už padarytą žalą, ar reaguoti kitaip? Jūsų nuomonės lauktume adresu roffice@mruni.eu.

Mieli kolegos, nepasakysiu kažko naujo teigdamas, kad už paskelbtų „reitingų“ širmos slypi konkurenciniai interesai. Pavojų kelia trumparegiškumas žmonių, kurie bandydami tendencingai formuoti visuomenės nuomonę, nepastebi, į kokį pavojingą kelią ją stumia. Juk skaidrumo stokojantys, patikimumo kriterijais nepasižymintys vertinimai paliečia ne vien mūsų universiteto tūkstančius studentų ir dešimtis tūkstančių jiems artimų žmonių. Įtampa sukuriama visame švietimo ir aukštojo mokslo sektoriuje, apimančiame šimtus tūkstančių piliečių. Tai jau manipuliavimas socialiniais procesais. Regis, ir patys reitinguotojai nesuvokia, kad ir jais yra manipuliuojama.

Argi galima nepastebėti, kaip „reitinguojant“ suskaldomas aukštojo mokslo sektorius ir beveik tuo pačiu metu pateikiamas iš socializmo glūdumos kildinamas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas, tikintis, kad „reitinguose“ išskirti savesni universitetai tokias idėjas palaikys.

Apskritai nuolat ujant mokytoją ir mokyklą, taikant universitetus ribojančias, o ne juos puoselėjančias priemones, kyla dideli pavojai šalies ateičiai, kurie gali padaryti negrįžtamą žalą ir Lietuvos suverenumui. Neišlavintą kraštą labai nesunku užvaldyti.

Mano išsakytas susirūpinimas dėl vadinamojo reitingavimo pasekmių yra grindžiamas įsitikinimu, kad Lietuvoje kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse anksčiau ar vėliau įsitvirtins demokratiški viešosios politikos principai ir polilogu grindžiama diskusija dėl esminių politinės darbotvarkės klausimų. Iš tiesų, Lietuvos nacionaliniam švietimo ir aukštojo mokslo sektoriui turėti rimtą tarptautinį reitingą būtų tikslinga. Todėl primygtinai siūlau Lietuvos Respublikos Seimui kaip universitetų steigėjui sudaryti sutartį su patikima tarptautine reitingavimo agentūra. Kad ir su jau minėta Times. Tai daro daugelis valstybių, ir tai būtų solidu. Išaugtų pasitikėjimas skatinančiu vertinimu ir sumažėtų pastangos nepagrįstai menkinti mokyklas, gimnazijas, kolegijas, koneveikti ir tarpusavyje kiršinti universitetus.

Rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis.