Naujausioji knyga

2010-03-24

Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Mokslo straipsnių rinkinys

regnum

Ats. red. Gediminas Mesonis
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-166-7
Išl. metai 2010