Renginiai ir įvykiai

2013-06-04 09:39:00

PVF bendradarbiaus su Valstybinės energetikos inspekcija

dsc0006resize Gegužės 31 d. Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius ir Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas Rimgaudas Špokas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Šia sutartimi šalys patvirtina pasiryžimą bendradarbiauti organizuojant ir įgyvendinant universitetines, neuniversitetines ir tęstines studijas, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant energetikos viešojo valdymo sistemos plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.

Sutartimi siekiama kryptingai bendradarbiauti rengiant energetikos politikos ir vadybos bei kitų su energetikos valdymu susijusių sričių specialistus bei kuriant jų kvalifikacijos tobulinimo potencialą, atliekant bendrus mokslinius tyrimus bei organizuojant bendras mokslines – praktines konferencijas.  

Glaudus Fakulteto ir Inspekcijos bendradarbiavimas prisidės prie kokybiškesnių magistrantūros studijų. Praktikų, energetikos specialistų įtraukimas į dėstymo procesą praturtins universitetines studijas gerosios praktikos pavyzdžiais bei ypatumais.

Tikimasi, kad studijos suteiks kompetencijas, reikalingas dirbant su energetikos sektoriaus politika ir vadyba susijusiose srityse – Europos ir Lietuvos viešojo valdymo institucijose (Energetikos ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Energetikos agentūra ir t.t.) bei valstybės ar savivaldybių ir privataus sektoriaus valdomose energetikos įmonėse.