Renginiai ir įvykiai

2014-02-04 16:18:00

Puoselėjant sveiką bei turiningą gyvenseną, skatinant mokslo ir studijų integraciją Universitete atnaujintas Rektoratas

dsc0006

Siekiant efektyviau įgyvendinti strateginius Universiteto tikslus, skatinant sveiką gyvenseną, puoselėjant meną ir sportą, aktyviau integruojant biblioteką į mokslą ir studijas, rektoriaus įsakymu MRU Rektorate dalyvauti pakviesti Estetinio ugdymo centro režisierius Julius Dautartas, laikinai einanti bibliotekos direktorės pareigas Nijolė Liatukienė bei Sveikatos ir sporto centro vedėjas prof. dr. Rimantas Minkevičius.

Universiteto rektoratą taip pat sudaro: rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis; prorektoriai: infrastruktūros – Vladas Brakauskas, studijų – doc. dr. Giedrius Viliūnas, plėtros – dr. Stasys Vaitkevičius, mokslo ir tarptautinių ryšių – prof. dr. Inga Žalėnienė; kancleris doc. dr. Saulius Spurga; dekanai: Teisės fakulteto - prof. dr. Rima Ažubalytė, Socialinių technologijų – prof. dr. Leta Dromantienė, Viešojo saugumo – prof. dr. Saulius Greičius, Politikos ir vadybos – doc. dr. Algirdas Monkevičius, Ekonomikos ir finansų valdymo – prof. dr. Rima Žitkienė; MRU profesinės sąjungos pirmininkė prof. dr. Eglė Bilevičiūtė ir Studentų atstovybės prezidentas Lukas Borusevičius.

Rektoratas svarsto studijų, mokslo, infrastruktūros ir kitus klausimus, Universiteto padalinių darbą, teikia su tuo susijusius siūlymus Universiteto Tarybai ir Senatui bei padeda rektoriui įgyvendinti Tarybos ir Senato priimtus nutarimus.

Rektoratas sprendimus priima posėdžiuose bendru sutarimu arba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.