Renginiai ir įvykiai

2011-10-13 13:00:00

PUA ekspertai: Universiteto pasirinktas tarptautininimo kelias – teisingas, garantuojantis kokybę ir kryptingumą

iaueb Spalio 11-13 dienomis Universitete lankėsi tarptautinė ISAS programos ekspertų grupė, vadovaujama projekto vadovės dr. Madleine Green.  Ekspertai susitiko su Universiteto bendruomenės nariais, analizavo tarptautiškumo įgyvendinimą ir pristatė savo rekomendacijas.

Nuo 2011 m. vasario Mykolo Romerio universitetas vykdo Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) Tarptautiškumo lygmens (savianalizės) programą ISAS (Internationalization Strategy Advisory Service Program).

Tarptautiškumo programos tikslas – bendradarbiaujant su Pasaulio universitetų asociacija, apžvelgti bei įvertinti MRU tarptautiškumo strategiją, numatant šiuolaikines universitetų tarptautinio bendradarbiavimo tendencija ir įgyvendinamą veiklą.

Daugiau kaip pusę metų Universiteto bendruomenė, fakultetų atstovai nagrinėjo tarptautiškumo būklę, dalijosi vizijomis, kalbėjo apie pagrindinius pasiekimus, tikslus ir iššūkius bei kliūtis, su kuriais susiduriama, vykdant tarptautiškumo plėtrą Universitete.

Įgyvendinant programą, atlikus savianalizę ir gavus rašytines ekspertų išvadas bei rekomendacijas, bus peržiūrimi Universiteto tarptautiškumo veiklos tikslai, misija ir vizija.

MRU pirmasis Europoje atlieka savianalizę pagal PUA Tarptautiškumo programą. Tai jau yra padaręs Japonijos Hokaidos universitetas

Pasak projekto vadovės dr. Madleine Green, PUA teikiamos rekomendacijos yra kolegialūs patarimai, ką Universitetas turėtų atlikti, kad tobulėtų toliau. M. Green taip pat perdavė vieningą ekspertų nuomonę: MRU pasirinktas tarptautininimo kelias – teisingas, garantuojantis kokybę ir kryptingumą.  „Atsispirdami nuo to taško, kur jau esate, turite plėtoti ir įgyvendinti numatytus strateginius tikslus ir išnaudoti pasirinktas galimybes tarptautinimo srityje. Turite fomuluoti aiškius uždavinius, jų įgyvendinimo terminus ir įvertinti visus kaštus siekdami konkrečių tikslų“, – pastebėjimais dalinosi PUA ekspertų atstovė. Ji patarė ruošti sprendimus susikoncentravus ir strategiškai mąstant.  Dr. Madleine Green sakė tikinti, kad PUA parengta studija bus Universitetui naudinga, tinkamai panaudota ir pagal reikmes pritaikyta. „Po metų prašysime informacijos, kaip Universitetui sekėsi. Žinoma, nesame kontroliuojanti, o tik patariamoji institucija, ir mums labai smalsu, kaip jums seksis įgyvendinti visus ambicingus šio universiteto planus“, - sėkmės linkėjo PUA ekspertų grupės vadovė.  
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko