Renginiai ir įvykiai

2012-05-22 14:00:00

Psichologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkurso rezultatai

psichologijos Informuojame, kad pasibaigė Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Cordobos universitetu (Ispanija) vykdomos psichologijos mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas.

Mokslininkai, Mokslo programų komitetai bei mokslininkų grupės galėjo siūlyti tematikas šiose mokslinių tyrimų kryptyse: psichologinių ir elgesio veiksnių prisidedančių prie ligos išsivystymo, sveikatos stiprinimo ir sergančiųjų reabilitacijos sėkmingumo tyrimai; psichologinė gerovė: priežastingumo ir sąveikos su biopsichosocialiniais veiksniais analizė; vaikų, paauglių ir suaugusiųjų tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo, savižudiško ir kito rizikingo elgesio psichologinių ir socialinių priežasčių bei pasekmių analizė ir prevencijos priemonių efektyvumo tyrimai; įvairaus amžiaus asmenų psichosocialinės raidos, adaptacijos, mokymo (-si) proceso efektyvumo ir juos nulemiančių socialinių bei kognityvinių veiksnių analizė; žmogiškųjų išteklių valdymo psichologinė analizė bei ekonominės gerovės psichologinių prielaidų tyrimai.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkų pateiktos ir konkursą laimėjusios disertacijų tematikos ir doktorantų moksliniai vadovai:

– Lėtinis nuovargis: asmenybės bruožų, dimensijų ir funkcionavimo analizė (doc. dr. Rūta Pukinskaitė);
– Eksternalių ir internalių sunkumų raidos trajektorijos paauglystėje: jaunesniųjų paauglių individualūs ir socialiniai veiksniai, susiję su prisitaikymo sunkumais vėlyvoje paauglystėje (prof. dr. Rita Žukauskienė).

Visos konkurse laimėjusios tematikos pasiekiamos adresu:
http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/Psichologijos_kr_tematikos_2012.pdf