Renginiai ir įvykiai

2012-05-15

Profesoriaus Mykolo Romerio gimtadieniui paminėti – fotografijų paroda

romerist Gegužės 17 d. sukako 132 metai, kai gimė neeilinė savo nuopelnais Lietuvos valstybei, visuomenei ir mokslui asmenybė – Mykolas Romeris. Profesoriaus vardu pavadinto Universiteto II korpuso II ir III aukšto erdvėse eksponuojama fotografijų paroda „Mykolo Romerio gyvenimo akimirkos“. Parodą parengė prof. Mindaugas Maksimaitis ir fotografas Vidūnas Gelumbauskas.

„Mykolas Romeris – intelektualas, įsimintinas pedagogas – profesorius, plačių interesų mokslininkas, pirmasis lietuvių tautinio atgimimo istorikas, įvairiaplanis teisininkas, puikus politikos analitikas, autoritetingas valstybininkas, aktyvus visuomenininkas, aistringas publicistas kovotojas. Tai, kito žymaus mūsų tautiečio Cz. Miłoszo apibūdinimu, „verta pasigėrėjimo ir pagarbos aiškaus proto asmenybė“.

Tai didelis Lietuvos patriotas. M. Romerio gyvenimo alfa ir omega, kelrodė žvaigždė buvo jo gimtasis kraštas Lietuva: iš pradžių rusų pavergta, vėliau – kovojanti dėl valstybingumo atkūrimo, dar vėliau – jį atkūrusi ir pagaliau vėl jo netekusi. Lietuva ir jos likimas – tai vertybės, kurių puoselėjimas raudona gija driekiasi per M. Romerio gyvenimo knygą, palikdamas pėdsaką kiekviename tos knygos puslapyje.

Jo vardu pavadinto Universiteto bendruomenės ir svečių dėmesiui pateikiama fotografijų paroda negali atspindėti išsamiai šio žmogaus gyvenimo kelio. Čia teparodomi atskiri to gyvenimo epizodai, pavienės sustabdytos akimirkos. Tikimasi, kad ir jos leis geriau pažinti iškilųjį Lietuvos pilietį.

Parodos pagrindą sudaro archyvinės fotonuotraukos, kurių didžioji dalis pasiskolinta iš M. Romerio šeimos archyvo. Be to, parenkant medžiagą naudotasi Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto bibliotekų rankraščių skyrių fondais, spaudos leidiniais.

Medžiagą restauravo ir parodai parengė V. Gelumbauskas“.

Prof. Mindaugas Maksimaitis