Renginiai ir įvykiai

2013-02-15 09:26:00

Profesorė R. Žukauskienė – 2012 m. Lietuvos mokslo premijų laureatė!

zukauskienemru[1]

Vasario 7 d. paskelbti 2012 metų Lietuvos mokslo premijomis įvertinti šeši mokslo darbai trijose mokslų srityse iš pateiktų aštuoniolikos darbų.

Labai džiugu, kad Lietuvos mokslo premijų komisija Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje įvertino ir premiją skyrė Socialinės politikos fakulteto Psichologijos instituto prof. dr. Ritai Žukauskienei už darbų ciklą „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės gerovės tyrimai (1997–2011)“.

Premijas pelnę mokslo darbų ciklų autoriai bus pagerbti Kovo 11-osios išvakarėse Lietuvos mokslų akademijoje. Lietuvos mokslo premijos dydis - 101 tūkst. 400 litų.  

Prof. dr. Ritos Žukauskienės mokslo darbų ciklas apima penkiolikos metų tyrimus dalyvaujant tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose, publikuojant tyrimų rezultatus tarptautinėje mokslo bendruomenėje pripažintų leidyklų išleistose monografijose ir mokslo žurnaluose, dalyvaujant aukščiausio lygio tarptautinėse mokslo konferencijose.  Mokslo darbų ciklas novatoriškas tuo, kad Lietuvoje, atliekant longitudinius tyrimus, daugelis psichologinio funkcionavimo sričių buvo tiriamos pirmą kartą, tyrimai buvo tęstinio pobūdžio, o tai unikalu ne tik Lietuvoje, bet ir visame Rytų Europos regione. Šie mokslo darbai prisideda prie gilesnio psichologinės gerovės veiksnių supratimo, suteikia duomenų apie giluminius asmenybės procesus, sudaro prielaidas integruotai įvertinti asmenybės veiksnius, susijusius su vaikų, paauglių ir suaugusių psichologinės gerovės ir socialinio bei emocinio funkcionavimo raiška.  Prof. dr. Ritos Žukauskienės moksliniai tyrimai svarbūs ir tuo, kad padeda suprasti asmens raidos unikalumą ir universalumą skirtinguose kontekstuose. 

Pasak Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidento prof. Valdemaro Razumo, šįmet aukščiausio mokslininkų įvertinimo nepelnė nė vienas iš dviejų pateiktų darbų technologijos mokslų srityje, o didžiausia konkurencija tradiciškai buvo humanitarinių ir socialinių mokslų srityse - į dvi premijas pretendavo net aštuoni darbai.„Lietuvos mokslo premija - tai aukščiausias įvertinimas mokslininkui. Šią premiją gali gauti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys mokslininkai, kurie yra atlikę svarbius Lietuvai fundamentinius, taikomuosius mokslo tyrimus bei eksperimentinius plėtros darbus. (...) Premijų skyrimo komisija dirbo pagal naujus nuostatus - Lietuvos mokslų klasifikatoriuje atsirado šešta mokslo sritis - žemės ūkio mokslai“, - teigė LMA prezidentas. (l.rytas.lt inf.).

Mykolo Romerio universiteto bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikiname profesorę Ritą Žukauskienę su pelnytu įvertinimu ir linkime didžiausios sėkmės tolesnėje akademinėje veikloje!