Renginiai ir įvykiai

2013-05-03 11:53:00

Prof. P. Totterdill paskaita – interaktyvus seminaras apie Europos Darbo inovacijų tinklą (EUWIN), galimybes įsitraukti į jo veiklas bei naujausius mokslinius tyrimus darbo organizavimo inovacijų srityje

petertotterdillmru

Gegužės 13 d.  vyko vieša Jungtinės Karalystės Darbo organizavimo tinklo (UKWON) vadovo ir Kingstono universiteto (Londonas) profesoriaus Peter Totterdill paskaita – interaktyvus seminaras „Jei tai efektyviai veikia, kodėl ne kiekvienas tuo naudojasi?“ Įrodymais pagrįsta darbo inovacijų įmonėse ir organizacijose praktika bei Europos Darbo inovacijų tinklo (EUWIN) vaidmuo“.
Paskaitos metu buvo pristatyta naujausia Europos Sąjungos iniciatyva – Europos Darbo inovacijų tinklas (The European Workplace Innovation Network – EUWIN) bei galimybės dalyvauti jo veiklose, o taip pat naujausi moksliniai tyrimai darbo inovacijų srityje.

Renginį organizavo Socialinės politikos fakulteto Komunikacijos ir informatikos institutas.

Daugiau informacijos: dr. Rasa Rotomskienė, tel. 8 612 48391.

Daugiau informacijos: dr. Rasa Rotomskienė, tel. 8 612 48391.

 „Jei tai efektyviai veikia, kodėl ne kiekvienas tuo naudojasi?“ Įrodymais pagrįsta darbo inovacijų įmonėse ir organizacijose praktika bei Europos Darbo inovacijų tinklo (EUWIN) vaidmuo“

Profesorius Peter Totterdill (UKWON ir Kingstono universitetas)

Europos Komisija ką tik paskelbė naują iniciatyvą – Europos Darbo inovacijų tinklą (The European Workplace Innovation Network – EUWIN – kam ji reikalinga? Viena pagrindinių priežasčių – paskatinti Europos verslą kuo plačiau naudotis jau praktikoje pasiteisinusiais darbo organizavimo, technologinių inovacijų ir žmogiškųjų išteklių vadybos metodais, kurie ne tik didina įmonių ir organizacijų konkurencingumą bei veiklos efektyvumą, bet kartu didina ir darbuotojų pasitenkinimą darbu.

„Darbo proceso inovacijos“ apima platų praktikų spektrą, kurias pasitelkęs verslas gali išnaudoti visą savo darbuotojų žinių, patirčių, įgūdžių ir kūrybiškumo potencialą, kartu savo darbuotojams suteikdamas daugiau veiksmų laisvės, atsakomybės ir pasitenkinimo darbu. Daugiau nei 40 metų kaupta patirtis rodo, kad tokios praktikos yra labai vertingos verslui, tačiau taip pat akivaizdu, kad didžioji dauguma vadovų ir vadybininkų jų arba nežino, arba mano, kad tai yra labai sunku įgyvendinti praktikoje.

Šio interaktyvaus seminaro metu prof. Peter Totterdill pristatys darbo organizavimo inovacijų diegimo principus bei, remdamasis sėkmingais pavyzdžiais, paanalizuos praktinius diegimo aspektus įmonėse ir organizacijose. Pranešėjas taip pat pademonstruos patirties tarp organizacijų dalinimosi vertę, kartu atskleisdamas EUWIN vaidmenį šioje srityje.

 PETER TOTTERDILL, PhD, FRSA vadovauja Jungtinės Karalystės Darbo organizavimo tinkui (UK Work Organisation Network - UKWON) - pelno nesiekiančiai darbdavių, profesinių sąjungų, profesinių susivienijimų, viešųjų įstaigų ir universitetų koalicijai, kuriančiai ir skleidžiančiai žinias apie naujus darbo organizavimo metodus. Jis taip pat vadovauja konsultacijų kompanijai – Workplace Innovation Limited – kuri specializuojasi tvarių darbo inovacijų srityje.

Prof. Peter Totterdill mokslininko, politikos patarėjo ir konsultanto profesinė karjera nuolat siekė tiesti tiltus tarp akademinių žinių ir praktikos. Jis palaiko glaudžius akademinius ryšius su universitetais Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos šalyse.