Renginiai ir įvykiai

2017-01-12

Prof. dr. Leta Dromantienė įtraukta į COST veiklos valdymo komitetą

dromantiene2014balandis Prof. dr. Leta Dromantienė Lietuvos Mokslo Tarybos paskirta Lietuvos atstove į COST veiklos CA16121 „Nuo dalinimosi link priežiūros: socialinių techninių aspektų bendradarbiavimo ekonomikoje analizė“ (From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborave Economy) valdymo komitetą.
Nuo 2017 metų sausio mėnesio MRU Sociologinių tyrimų laboratorijos nariai įsitraukė į COST veiklą „Nuo dalinimosi link priežiūros: socialinių techninių aspektų bendradarbiavimo ekonomikoje analizė“ (From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborave Economy).
Lietuvos atstovais į šios veiklos valdymo komitetą įtraukti prof. Leta Dromantienė (pagrindinė atstovė) ir lekt. Dainius Bernotas (pavaduojantis atstovas). Tai nauja, tik 2016 m. spalio mėn. patvirtinta veikla, kurią iniciavo Airija, ir kuri tęsis iki 2020 metų pabaigos.
Pagrindinis šios COST veiklos tikslas – sukurti veikėjų tinklą Europoje, jungiantį mokslininkus, praktikus, bendruomenes ir politinių sprendimų priėmėjus, ir išplėtoti bendradarbiavimo ekonomikos modelius / platformas, pagrįstas socialinėmis ir technologinėmis idėjomis, bendradarbiavimu bei gerąja praktika siekiant mažinti socialinę atskirtį. Veiklos rezultatas bus interaktyvūs ištekliai, įskaitant publikacijas, skirtas atskleisti išsamų bendradarbiavimo ekonomikos Europoje vaizdą, išryškinti socialinius-techninius aspektus, o taip pat - pateikti rekomendacijų socialinės politikos bei ekonominės politikos formavimui.
Įsitraukus į šią COST veiklą darbo grupės nariams, ypač jauniesiems tyrėjams atsiveria galimybės dalyvauti jaunųjų tyrėjų vasaros stovyklose, konferencijose, kituose renginiuose, pasinaudoti trumpalaikių vizitų (STSM-short term scientific mission) galimybėmis.