Renginiai ir įvykiai

2011-09-09 11:00:00

Prof. dr. L.Dromantienės ir lekt. V.Česnuitytės vadovėlio „Europos Sąjungos socialinė politika“ pristatymas

dsc0014 Rugsėjo 14 dieną  vyko Socialinės politikos fakulteto dekanės prof. dr. Letos Dromantienės ir Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedros lekt. Vidos Česnuitytės vadovėlio „Europos Sąjungos socialinė politika“ pristatymas.

Vadovėlyje atskleisti Europos Sąjungos socialinės integracijos siekiai, principai, prielaidos ir procesai istoriniu požiūriu bei šiuolaikinės ES socialinės ekonominės ir politinės raidos sąlygomis, pateikta socialinės dimensijos samprata ir jos raida ES, analizuojami pagrindiniai ES socialinę politiką reglamentuojantys dokumentai, išskirtos pagrindinės socialinės politikos kryptys, plėtojamos ES ir atskirose valstybėse narėse.