Renginiai ir įvykiai

2012-06-21 14:00:00

Prof. Dr. Asta Dambrauskaitė – AUF ekspertė

aufeb Teisės fakulteto prof. dr. Asta Dambrauskaitė buvo paskirta Frankofoniškos universitetų agentūros (AUF) Centrinės ir Rytų Europos biuro regioninės ekspertų komisijos asocijuotąja eksperte. Regioninė ekspertų komisija dalyvauja nustatant AUF regioninio biuro politikos kryptis, taip pat teikia rekomendacijas dėl išankstinio regioninių ir tarpregioninių projektų vertinimo. Pirmasis naujos sudėties komisijos darbinis susitikimas įvyks liepos 9 d. Krajovos mieste (Rumunija).

Mykolo Romerio universitetas yra AUF asocijuotasis narys nuo 2005 metų.