Naujausioji knyga

2008-09-30 04:00:00

Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. Monografija

valickaseb

Autoriai: Viktoras Justickis, Gintautas Valickas
Leidykla: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN: 9955-19-049-3 
Išl. metai: 2006

Monografijoje analizuojami pastaraisiais dešimtmečiais įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, nagrinėjamas mūsų šalies baudžiamojo proceso dalyvių (įtariamųjų ir kaltinamųjų) iki teisminio tyrimo, teismo proceso, teismų ir įstatymų vertinimas, taip pat šį vertinimą lemiantys psichologiniai veiksniai.

Atskleidžiama, kokiu laipsniu Lietuvos ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teisėjų elgesys atitinka nustatytus procedūrinio teisingumo kriterijus, pateikiamos rekomendacijos, kaip galima didinti jų elgesio atitiktį procedūrinio teisingumo reikalavimams.

Monografija skiriama psichologams, teisininkams, kriminologams, sociologams, socialiniams darbuotojams.