Skelbiame

2018-12-18

Prezidentė pritarė MRU profesorių R. Norkaus ir G. Mesonio kandidatūroms į ES Bendrojo Teismo teisėjus

petite-salle

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretus, kuriais pritaria Vyriausybės siūlomoms Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Rimvydo Norkaus ir prof. dr. Gedimino Mesonio kandidatūroms į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (ESBT) teisėjus.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas ir šio teismo pirmininkas R. Norkus yra žymus civilinės teisės ir proceso ekspertas. 2005 m. jam suteiktas socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnis, o 2012 m. – profesoriaus vardas. R. Norkus antrajai kadencijai išrinktas ES Aukščiausiųjų Teismų pirmininkų tinklo valdybos nariu, taip pat jis yra Europos Teisės Akademijos Patikėtinių tarybos narys, Tarptautinės nemokumo teisės ekspertų organizacijos „Insol International“ akademinės grupės narys, Europos nemokumo teisės ekspertų „Insol Europe“ teisėjų grupės narys.
R. Norkus yra aktyvus teisės mokslininkas, lietuvių ir užsienio kalbomis paskelbęs daug mokslinių publikacijų įvairiomis teisės temomis, skaito pranešimus aktualiais teisės klausimais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
G. Mesonis nuo 2011 m. eina Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas. Jis taip pat yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, nuo 2008 m. – profesorius. Nuo 2014 m. – Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) narys, nepriklausomas ekspertas. Knygų, straipsnių, kitų publikacijų probleminiais konstitucinės teisės, konstitucinės lyginamosios teisės, teisės filosofijos, teisės teorijos, žmogaus teisių klausimais autorius, kviestinis profesorius daugelyje užsienio universitetų. ESBT sudaro šešerių metų kadencijai valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu, pasikonsultavus su komitetu, įgaliotu pateikti nuomonę dėl kandidatų tinkamumo eiti teisėjo pareigas, skiriami teisėjai. Pagal Vyriausybės įstatymą ir Seimo statutą Vyriausybė, Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į ESBT teisėjus, konsultuojasi su Seimu.

Parengta pagal LR Prezidentūros spaudos tarnybos informaciją