Skelbiame

2019-12-09

Pranešimas apie kandidatus į Mykolo Romerio universiteto senatą

mrupastatas01

Senato narių rinkimų komisija primena, kad 2019 m. gruodžio 12 d. 14:00 val. I-201 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius) įvyks antras Mykolo Romerio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų (priimtų 5 metų kadencijai viešo konkurso būdu ir dėstytojų, su kuriais sudaryta neterminuota darbo sutartis pareigoms eiti) susirinkimas.
Senato narių rinkimų komisija, vadovaujantis 2019 m. birželio 17 d. Senato nutarimu Nr. 1SN-24 patvirtintos Mykolo Romerio universiteto senato narių rinkimo tvarkos 19 p., skelbia kandidatų į Senato narius sąrašą:

Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Prof. dr. Irena Žemaitaitytė

Komunikacijos institutas
Doc. dr. Virginijus Valentinavičius

Humanitarinių mokslų institutas
Doc. dr. Liudmila Mockienė

Viešojo saugumo akademija
Prof. dr. Rūta Adamonienė

Ekonomikos ir verslo fakultetas
Prof. dr. Gintaras Černius
Prof. dr. Rima Žitkienė

Mykolo Romerio teisės mokykla
Prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Prof. dr. Justinas Žilinskas
Doc. dr. Tomas Girdenis

Viešojo valdymo fakultetas ir Sveikatos ir sporto centras
Prof. dr. Vainius Smalskys
Doc. dr. Ramūnas Vanagas
Doc. dr. Rūta Dačiulytė
Lekt. dr. Aušra Šukvietienė