Skelbiame

2010-11-16 12:00:00

Pranešimas apie administracijos ir kitų darbuotojų atstovo rinkimus į Mykolo Romerio universiteto tarybą

mruharbas

Mykolo Romerio universiteto rektorius 2010 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1I-73 paskelbė administracijos ir kitų darbuotojų atstovo rinkimų į Mykolo Romerio universiteto tarybą datą – 2010 m. gruodžio 2 d.

Pagal Mokslo ir studijų įstatymą bei Mykolo Romerio universiteto statutą, jeigu tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį skiria subjektas, skyręs tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Atsižvelgiant į tai, kad nutrūko Mykolo Romerio universiteto tarybos nario įgaliojimai, kuris į Tarybos narius buvo išrinktas iš administracijos ir kitų darbuotojų deleguotų atstovų, naujas tarybos narys renkamas ta pačia tvarka, t.y. atstovus į administracijos ir kitų darbuotojų konferenciją renka grupės susirinkimuose, laikantis proporcingumo atstovavimo principo, kai vienas atstovas renkamas nuo penkių administracijos ir kitų darbuotojų, (vadovaujamasi Mykolo Romerio universiteto senato 2009 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1SN-1 patvirtinta „Dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų skiriamų narių į pirmąją Mykolo Romerio universiteto tarybą skyrimo tvarka“).

Administracijos ir kitų darbuotojų konferencija įvyks 2010 m. gruodžio 2 d. 10 val. Mykolo Romerio universiteto rūmuose Ateities g. 20, I-201 auditorijoje.

Konferencijos darbotvarkė:

1. Konferencijos pirmininkaujančiojo išrinkimas.

Pranešėjas – Rinkimų komisijos įgaliotas asmuo.

2. Tarybos nario rinkimų vykdymas.

Pranešėjas – Konferencijos pirmininkaujantysis.

Kandidatai į Tarybos narius registruojami nuo 2010 m. lapkričio 12 d. iki 2010 m. lapkričio 25 d. 16.30 val. Kandidatus į Tarybos narius registruoja Rinkimų komisijos pirmininkas dr. Saulius Spurga, I-219, tel. 2714630.

Universiteto padaliniai iki 2010 m. lapkričio 23 d. grupių susirinkimuose turi išrinkti atstovus į konferencijas.

Administracijos ir kitų darbuotojų grupių susirinkimų, kuriuose renkami atstovai, konferencijų protokolai pateikiami Rinkimų komisijos pirmininkui dr. Sauliui Spurgai, I-219, tel. 2714630.