Renginiai ir įvykiai

2012-06-11 07:00:00

Pradėta vykdyti EUA Institucinio vertinimo programa

eualogo Birželio 7 d. Universitete įvyko pirmasis Europos universitetų asociacijos (EUA) vykdomos Institucinio vertinimo programos darbo grupės posėdis, kurio metu buvo pasikeista nuomonėmis, aptartos planuojamos veiklos bei pasiskirstyta darbais. Numatyta, kad proceso įgyvendinime dalyvaus visa Universiteto bendruomenė.

Dalyvavimas Europos universitetų asociacijos vykdomoje Institucinio vertinimo programoje (EUA, IEP) suteikia Mykolo Romerio universitetui galimybę atlikti institucijos strateginių planų įgyvendinimo, personalo valdymo, akademinės veiklos proceso, finansų valdymo savianalizę.  Siekiama, kad šie vertinimai būtų naudingi institucijoms toliau plėtoti jų strateginio valdymo bei vidinės kokybės kultūrą, padėtų identifikuoti stiprybes ir silpnybes, įvertinti savo veiklos kokybę.