Renginiai ir įvykiai

2012-03-13 05:00:00

Pradėta įgyvendinti jungtinė doktorantūros programa „Law, Science and Technology“ pagal Erasmus Mundus LAST-JD programą

lsteb

Mykolo Romerio universitetas, atstovaujamas prof. dr. Mindaugo Kiškio, partnerio teisėmis dalyvauja jungtinėje doktorantūros programoje „Teisė, mokslas ir technologijos“ pagal Erasmus Mundus programą. LAST-JD programa orientuota į novatoriškus tarpdisciplininius tyrimus, kurių pagrindinės problemos – nauji informacinėje visuomenėje kylantys iššūkiai, susiję su teisės, socialinės etikos bei technikos sritimis.

Jungtinėje doktorantūros programoje dalyvauja penki pagrindiniai partneriai: Bolonijos universitetas (Italija), Turino universitetas (Italija), Mykolo Romerio universitetas, Liuksemburgo universitetas, Teisės ir technologijų institutas (Ispanija) bei dar vienuolika mokslo institucijų iš viso pasaulio.

Konkurse doktorantūros stipendijai gauti dalyvavo bene 700 jaunųjų mokslininkų. Atrinkti dalyviai turės galimybę vykdyti savo tyrimus kartu su geriausiais pasaulio mokslininkais, siekdami aukščiausių rezultatų bei pagrindinio šio projekto tikslo – įgyvendinti vientisus Europos kultūrų sankirtų, etinių, medicinos ir teisės problematikos tyrimus bei išvengti jų rezultatų fragmentiškumo.

Programa apima tris pagrindines tyrimų kryptis:

bioetika ir bioteisė – teisinės ir etinės problemos, kurias sukelia biologijos ir medicinos pažanga;

ICT teisinėje praktikoje – rizikos ir galimybės, susijusios su informacinių technologijų ir elektroninių ryšių taikymu teisinėje veikloje;

teisinė informatika – informatikos kryptis, tirianti teisinius klausimus, tame tarpe ir visas technologijas, naudojamas teisėje.

Kiekvienai tyrimų krypčiai buvo atrinkta po tris doktorantus, net keturiems iš jų, dalyvavusiems atrankoje teisinės informatikos ir ICT panaudojimo teisinėje praktikoje kryptyse, vadovaus Mykolo Romerio universiteto atstovas.

Sveikiname Lietuvos atstovą, Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakulteto, Elektroninio verslo katedros lektorių Martyną Mockų, laimėjusį Erasmus Mundus LAST-JD jungtinės doktorantūros stipendiją ICT teisės kategorijoje.

Daugiau informacijos apie konkursą – http://www.last-jd.eu/.