Skelbiame

2018-03-02

Po SKVC laikinojo akreditavimo vertinimo – MRU tarp daugiausia studijų krypčių išsaugojusių Lietuvos universitetų

skvc-zenklas SKVC paskelbė įsigaliojusio naujojo studijų krypčių laikinojo akreditavimo vertinimo rezultatus.
Universitetų studijų kryptys buvo vertinamos pagal tris pagrindinius kriterijus:
– universitetų vykdomos mokslo (meno) veiklos lygio vertinimo rezultatų penkių geriausių mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai svertiniai įverčiai už 2015 m. arba 2016 m. turi būti ne mažesni nei 1,5 balo;
– aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties studijų programų, išoriškai vertintų ir akredituotų 6 metams, dalis nuo visų aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties išoriškai vertintų studijų programų turi siekti ne mažiau nei pusę vertintų programų;
– aukštosios mokyklos studijų krypties programų akredituotų 3 metams 2 kartus iš eilės vykdomų programų studijų kryptyje skaičius;

Pagal šią laikiną akreditavimo tvarką:
laikinai akredituoti – šioje kryptyje leidžiama ne tik vykdyti studijų programas, bet ir teikti naujas iki Švietimo ir mokslo ministro nustatyto studijų krypties studijų išorinio išsamiojo ekspertinio vertinimo termino, jeigu aukštosios mokyklos studijų krypties studijos tenkina visus joms taikomus apraše nurodytus rodiklius;
laikinai akredituotos su papildomomis sąlygomis – aukštosios mokyklos gali vykdyti dabar esančias tos studijų krypties programas, tačiau naujas studijų programas galės vykdyti tik po teigiamo išorinio naujos studijų programos įvertinimo pagal Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą;
laikinai akredituoti ribojamai – į aukštosios mokyklos tos studijų krypties studijas studentų priėmimas negali būti vykdomas ir aukštoji mokykla neturi teisės teikti registruoti šioje studijų kryptyje naujų studijų programų.
Iki šio sprendimo priimtiems studentams sudaromos sąlygos baigti studijas.  Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu aukštoji mokykla vykdo jungtines programas ribojamai akredituotoje kryptyje, ji gali prašyti kryptį laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis ir prašyti leisti parengti programos vystymo planą dviems metams. Be to, jei apraše nurodytų rodiklių konkrečioje studijų kryptyje neatitinka nei viena aukštoji mokykla,
SKVC gali laikinai su papildomomis sąlygomis akredituoti studijų kryptį ne daugiau kaip dviejose aukštosiose mokyklose, kurių rodikliai, nurodyti apraše, yra geriausi. Toks sprendimas gali būti priimamas, atsižvelgus į valstybės poreikį užtikrinti būtinų specialistų rengimą Lietuvoje arba įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo bei jų veiklos, taip pat toms studijų kryptims, kuriose aukštosios mokyklos vykdo jungtines studijų programas su užsienio aukštosiomis mokyklomis. Tokiu atveju aukštoji mokykla (aukštosios mokyklos) per Švietimo ir mokslo ministro nustatytą terminą turi pateikti studijų krypties kokybės užtikrinimo per artimiausius 2 metus planą. Laikina tokios studijų krypties akreditacija su papildomomis sąlygomis įsigalioja, kai jos kokybės užtikrinimo planui pritaria švietimo ir mokslo ministras“

Pagal paskelbtus laikinai akredituotų studijų krypčių rezultatus Mykolo Romerio universitetas yra tarp pirmaujančių universitetų pagal savo išsaugotų studijų krypčių skaičių.

Laikiną akreditaciją gavo šios Mykolo Romerio universiteto kryptys:
I pakopa
Apskaita;
Politikos mokslai;
Psichologija;
Socialinis darbas;
Teisė;
Pedagogika;
Vadyba;
Verslas;
Viešasis administravimas
Visuomenės saugumas.
II pakopa
Edukologija;
Komunikacija;
Politikos mokslai;
Socialinis darbas;
Sociologija;
Teisė;
Turizmas ir poilsis;
Vadyba;
Verslas;
Viešasis administravimas;
Žmonių išteklių vadyba;

Laikiną akreditaciją su papildomomis sąlygomis gavo:
I pakopa
Finansai;
Komunikacija;
Turizmas ir poilsis;

II pakopa
Finansai;
Pedagogikos laipsnio nesuteikiančios ir MBA studijos;
Psichologija;
Visuomenės saugumas;

Išsamūs SKVC laikinojo akreditavimo tvarkos vertinimo rezultatai