Renginiai ir įvykiai

2012-08-27 14:00:00

Pirmieji mokslo metus pradėjo studentai iš užsienio

dsc4721

Rugpjūčio 28 d. Mykolo Romerio universitete prasidėjo įvadinė savaitė pagal „Erasmus“ ir kitas mainų programas atvykstantiem MRU studijuoti studentams iš užsienio. Tarptautišką Universiteto akademinę bendruomenę šiais metais papildo 126 mainų studentų iš 23 šalių 72 universitetų- partnerių. Taip pat 5 studentai atvyko pagal Universiteto dvišales mainų sutartis arba kaip laisvai judantys studentai. Dar aštuoniasdešimt septyni užsienio piliečiai iš 15 šalių Mykolo Romerio universitete sieks įgyti bakalauro ar magistro laipsnį.

Įvadinę paskaitą rugpjūčio 28 d. pradėjo projekto „Erasmus“ koordinatorė A. Dargytė-Burokienė užsienio studentams paruošusi išsamią prezentaciją apie Lietuvą, Vilnių ir Mykolo Romerio universitetą. Koordinatorė susirinkusiesiems priminė, kad šiais metais minima Erasmus mainų programos 25-osios metinės. Šia proga spalio mėnesį universitete paskaitas skaitys Lietuvos Erasmus studentų ambasadorius dr. Tadas žukas. Baigdama savo kalbą A. Dargytė-Burokienė pirmiausia lietuviškai, o po to užsienio studentų gimtosiomis kalbomis tarė: „Sveiki atvykę!” Toks sveikinimas studentus pasiekė net 18 užsienio kalbų.

Vilniaus policijos atstovė Rita Mišukonienė užsienio studentams šmaikščiai pristatė sostinėje tykančius pavojus ir būdus jų išvengti. Pareigūnė linkėjo saugių ir smagių studijų metų Lietuvoje bei džiaugėsi tikėdama, kad tai – vienintelis studentų susitikimas su policijos atstove.

Savo žodį užsienio studentams taip pat tarė ESN MRU Vilnius prezidentas Karolis Sakalauskas. ESN – tai „Erasmus“ studentų tinklas, veikiantis 35 šalyse ir turintis 12 000 narių. ESN MRU Vilnius prezidentas studentams iš užsienio pristatė šios organizacijos veiklą, kvietė tapti jos nariais bei palinkėjo „geriausio laiko gyvenime“.

MRUSA atstovė Gintarė Armanaitė kalbėjo apie Studentų atstovybės veiklos aspektus bei suteikė detalią informaciją apie tai, kur ir kaip ieškoti pagalbos, jei staiga jos prireikia.

Svarbiausius dalykus pristatė ir MRU užsienio studentų koordinatorė Ieva Tondrykaitė. Pirmiausia užsienio studentams buvo pateikti patarimai, kaip elgtis, kad studijos Mykolo Romerio universitete paliktų kuo geriausius prisiminimus. Be to, studentai buvo supažindinti su elgesio universitete taisyklėmis.

Įvadinės savaitės metu Erasmus, Erasmus Mundus ir kiti mainų studentai kartu su studentais mentoriais dalyvaus kultūrinėje pažintinėje programoje Trakuose bei Druskininkuose. Svečiai taip pat pristatys atstovaujamus universitetus, papasakos apie šalių, iš kurių jie atvyko, tradicijas, svarbiausius įvykius, faktus. Rugsėjo 7 d. MRU valgykloje vyks tarptautinė vakaronė, bus vaišinama lietuviškais patiekalais, supažindinama su mūsų šalies papročiais. Renginyje dalyvaus Universiteto tautinių šokių ansamblis “Skalsa”. Užsienio šaliu studentai vaišins savo nacionaliniais patiekalais, pasakos apie kultūrinius šalių ypatumus ir tradicijas.

Tarptautišką Universiteto akademinę bendruomenę šiais metais papildo 126 mainų studentų iš 23 šalių 72 universitetų- partnerių. Daugiausiai studentų atvyksta iš Prancūzijos (25), Ispanijos (13), Turkijos (13) ir Slovakijos (12). Daugiausiai, net 111 studentų, atvyko studijuoti pagal Erasmus programą, 10 įvairių pakopų studentų atvyko pagal Erasmus Mundus programą (EMP-AIM projektą), taip pat 5 studentai atvyko pagal Universiteto dvišales mainų sutartis arba kaip laisvai judantys studentai. Dar aštuoniasdešimt septyni užsienio piliečiai iš 15 šalių Mykolo Romerio universitete sieks įgyti bakalauro ar magistro laipsnį.

Rudens semestro studijoms pagal Erasmus programą į užsienio universitetus išvyksta 119 MRU studentų. Netrukus prasides ir MRU studentų atranka pavasario semestro studijoms ir praktikai užsienyje pagal Erasmus programą. Planuojama, kad 2012-2013 s.m. išvyks studijuoti ar atlikti praktiką išvyks daugiau negu 330 MRU studentų. Kiekvienas išvykstantis Erasmus programos dalyvis studijoms ar praktikai užsienyje paremti gaus 350-550 eur/mėn. stipendiją.

Įvadinės savaitės programa .

Daugiau informacijos teiraukitės Erasmus@mruni.eu (ARC SS Studijų mainų grupė)

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko