Renginiai ir įvykiai

2014-08-27 08:06:00

Pirmieji mokslo metus pradėjo studentai iš užsienio

dsc3256 Rugpjūčio 26 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) prasidėjo įvadinė savaitė naujai į MRU studijuoti atvykusiems „Erasmus+“ ir kitų mainų programų studentams užsieniečiams.  

Tarptautišką Universiteto akademinę bendruomenę šį rudens semestrą papildo 162 mainų studentai iš 27 šalių 87 universitetų-partnerių. Daugiausiai studentų atvyksta iš Prancūzijos (33), Čekijos (19), Vokietijos (15), Slovakijos (15). Net 139 studentai atvyko studijuoti pagal Erasmus+ programą, 16 įvairių pakopų studentų studijuos pagal Erasmus Mundus programą, 8 studentai – pagal Universiteto dvišales mainų sutartis bei 1 studentė atvyksta iš JAV pagal Fulbright stipendijų programą.

Dar beveik 100 užsienio šalių piliečių iš 20 šalių atvyksta ir pradės studijuoti Mykolo Romerio universitete siekdami įgyti bakalauro ar magistro laipsnius pagal jungtines, dviejų diplomų ar kitaip internacionalizuotas studijų programas. 2014/15 mokslo metais studentai studijuos 8 jungtinėse, 7 dviejų diplomų ir 6 anglų kalba vykdomose studijų programose.

Įvadinės savaitės metu studentai iš užsienio susipažįsta su Universitetu, Vilniumi ir kitais Lietuvos regionais, susitinka su akademine bendruomene. Studentus sveikino Universiteto, Fakultetų atstovai, Erasmus koordinatoriai. Užsieniečius informuoti apie pagrindinius viešosios tvarkos reikalavimus, saugų gyvenimą Vilniuje bei užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje atvyko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

Erasmus+, Erasmus Mundus ir kiti mainų studentai kartu su juos globojančiais MRU studentais mentoriais dalyvaus kultūrinėje pažintinėje programoje Trakuose bei Druskininkuose. Svečiai taip pat pristatys atstovaujamus universitetus, papasakos apie šalių, iš kurių jie atvyko, tradicijas, svarbiausius įvykius, faktus.

Rugsėjo 5 d. MRU valgykloje vyks tradicinė tarptautinė vakaronė, bus vaišinama lietuviškais patiekalais, supažindinama su mūsų šalies papročiais. Renginyje dalyvaus Universiteto tautinių šokių ansamblis “Skalsa”. Užsienio šalių studentai vaišins savo nacionaliniais patiekalais, pasidalins žiniomis apie kultūrinius šalių ypatumus ir tradicijas.

Įvadinės savaitės programa čia.

Atitinkamai per 170 MRU studentų 2013-2014 mokslo metais dalyvavo Erasmus programoje ir įgijo tarptautinių studijų bei praktikos patirties. Reikėtų paminėti, kad dar beveik 60 MRU studentų kasmet dalyvauja Erasmus intensyviose programose ir bent po kelias savaites intensyviai studijuoja užsienio universitetuose.

Mykolo Romerio universitetas tikslingai siekia, kad kuo daugiau gerai besimokančių visų studijų pakopų nuolatinių studijų studentų per visą studijų Universitete laikotarpį turėtų galimybę studijuoti užsienyje arba atlikti tarptautines praktikas. Pastebėtina, kad ypač Erasmus programoje dalyvavę studentai, aktyviai domisi ir kitomis mainų programų galimybėmis bei stengiasi dalyvauti įvairių programų konkursuose - NordPlus, Universiteto dvišalių sutarčių, valstybinių stipendijų ar kitų programų. Kiekvienais metais pagal šias programas MRU išsiunčia ne mažiau kaip 10 studentų.

Nuo 2011 metų Mykolo Romerio universitetas koordinuoja ir įgyvendina Erasmus Mundus programos partnerystės projektą EMP-AIM “Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai”. Pagal šį projektą Erasmus Mundus stipendijas gavo ir jau trečius metus iš eilės MRU studentai arba dėstytojai išvykta studijuoti arba dėstyti į Ukrainos ar Moldovos universitetus, o Mykolo Romerio universitete 2014/2015 m.m. studijuos 15 visų pakopų ukrainiečių, moldovų bei baltarusų studentų. Dar 6 Erasmus Mundus programos studentai studijuos siekdami Erasmus Mundus jungtinės magristrantūros programos "Europos teisinė praktika" laipsnio.   

Tarptautinės studentų mainų programos, jų organizavimas - viena iš priemonių visapusiškai gyventi ir veikti pagal Europos bei pasaulinius Universitetų tarptautiškumo standartus. Tai ir savo universiteto bei partnerių nuolatinis pasilyginimas studijų kokybės, darbo organizavimo, paslaugų studentams ir visais kitais klausimais. Tai taip pat puiki galimybė dėstytojams pažinti ir glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis iš užsienio kuriant naujus projektus ar rengiant kokybiškai naujas jungtines programas. Galiausiai tai - ir Universiteto vardo garsinimas bei Lietuvos žinomumo didinimas, nes kiekvienas išvykęs mainų programų dalyvis yra mažas ir tuo pačiu didelis savo Alma Mater bei valstybės ambasadorius.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko