Naujausioji knyga

2013-10-08 13:25:00

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LIETUVOJE BŪKLĖ IR PLĖTROS GALIMYBĖS: mokslo studija

mrupedagogu-kvalifikacijossmall

Mokslo studijos tikslas – įvertinus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo situaciją Lietuvoje ir atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, atliepiančią mokymosi visą gyvenimą nuostatas, atskleisti galimas Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo perspektyvas.

Remdamiesi esamos Lietuvoje pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos analize bei empiriniais tyrimais, studijos autoriai pateikia įžvalgas apie naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų įgyvendinimo galimybes, atsižvelgiant į esamą ir rekomenduojamą pedagogo karjeros modelį, pristatomi svarbiausi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimo principai ir realizavimo galimybės.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/