Renginiai ir įvykiai

2015-05-28 17:18:00

Patvirtinti nauji dekanai: EFVF – prof. dr. G. Černius, TF – prof. dr. L. Jakulevičienė, PVF – doc. dr. V. Valentinavičius

dekanu-pareigoms-4261

Mykolo Romerio universiteto senatas gegužės 28 d. vienbalsiai nutarė patvirtinti prof. dr. Gintarą Černių – Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto (EFVF), prof. dr. Lyrą Jakulevičienę – Teisės fakulteto ir doc. dr. Virginijų Valentinavičių – Politikos ir vadybos fakulteto dekanų pareigoms.

Pristatydamas kandidatus Senatui rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius pastebėjo, kad tai tikri lyderiai, galėsiantys telkti fakultetus užtikrinant studijų kokybę ir studentų sėkmę bei gausinant mokslo inovacijas.

Linkime kuo geriausios kloties naujiesiems dekanams!

Prof. dr. Gintaras Černius yra įgijęs inžinieriaus ekonomisto specialybę. Stažavosi Maskvos finansų institute ir Pensilvanijos valstybiniame universitete JAV, sertifikuotas profesionalus ugdomojo vadovavimo (Coaching) ir psichotechnologijų taikymo valdant finansus specialistas. Yra dirbęs Vilniaus universiteto Finansinės apskaitos ir analizės katedros docentu, buvo UAB „Apskaita” ir UAB „Pačiolis” viceprezidentu, nuo 2006 m. dirba Mykolo Romerio universitete ir iki šiol profesoriavo EFVF Finansų ir mokesčių katedroje. G. Černius yra prisidėjęs prie Europos Bendrijos programos, kuriant ir diegiant naują apskaitos sistemą Lietuvoje, 2000 m. buvo Ministrų kabineto patarėjas valstybės finansų, audito ir mokesčių klausimais, 2000 – 2002 m. - Tarybos pirmininku Audito ir apskaitos institute, 2000 – 2003 m. - Auditorių garbės teismo pirmininku, 2002 – 2004 m. Standartų tarybos pirmininku LR Apskaitos institute. Jis - dviejų vadovėliu, penkių monografijų bendraautorius, virš 60 straipsnių įvairiomis temomis, susijusiomis su finansų ir investicijų valdymu, apskaita, auditu, finansų standartais, mokesčiais, autorius, vedantis mokymus ir rengiantis kursus įmonių finansų ir investicijų valdymo temomis.

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė MRU jau 15 metų. Iki šiol profesoriavo Teisės fakulteto Tarptautinės ir ES teisės institute. Ji yra sukaupusi daugiau kaip 17 metų teisinio ir vadovavimo darbo patirtį tarptautinėse organizacijose: 1997-2013 m. dirbo Jungtinių Tautų organizacijose Lietuvoje, Švedijoje ir Turkijoje, 2003-2004 m. įsteigė ir vadovavo 10-ties šalių Tarpvalstybinio bendradarbiavimo pasienio, migracijos ir prieglobsčio srityse sekretoriatui Kijeve, Ukrainoje. Šiuo metu aktyviai dalyvauja tarptautinių akademinių teisinių tinklų veikloje, nuo 2015 m. yra Lietuvos advokatūros narė. L. Jakulevičienė yra įmonių socialinės atsakomybės Lietuvoje pradininkė, nemokamos teisinės pagalbos mechanizmo sukūrimo, nacionalinės studentų tarptautinės praktikos sistemos iniciatorė Lietuvoje, skaidrumo iniciatyvos "Baltoji banga" viena iš steigėjų. 2013 m. nominuota kaip Lietuvos kandidatė į Europos žmogaus teisių teismo teisėjos pareigas. Daugiau kaip 30 mokslinių publikacijų ir dviejų knygų autorė.

Doc. dr. Virginijus Valentinavičius MRU Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų institutui vadovavo nuo 2014 m. rugsėjo. Iki tol dirbo Europos Humanitariniame universitete Socialinių ir politikos mokslų departamento vadovu, 2009 – 2012 m. buvo paskirtas Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus patarėju, 2006–2009 m. buvo naujienų portalo Alfa.lt vyriausiasis redaktorius ir direktorius. 2005 – 2006 m. dirbo naujienų agentūros ELTA vyriausiuoju redaktoriumi, 2005 – 2009 m. taip pat vedė LNK analitinę laidą „Savaitės panorama“. Nuo 1995 m. devynerius metus bendradarbiavo Laisvosios Europos radijo lietuviškoje tarnyboje, įsikūrusioje Prahoje, iki tol nuo 1978 m., baigęs VU Filosofijos fakultetą, ten dirbo dėstytoju. Pagrindinės V. Valentinavičiaus interesų sritys - Lietuvos politika, regioniniai santykiai, ES Rytų partnerystė, istorinės atmintis, politinė filosofija ir politologija, žiniasklaida ir komunikacija.