Skelbiame

2015-03-24 10:02:00

Patvirtinti MRU laboratorijų vadovai

mrulaborator

Kovo 19 d. rektoriaus įsakymu buvo patvirtinti Mykolo Romerio universiteto laboratorijų vadovai:

 • Aplinkos valdymo laboratorija – prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorius.
 • Gyvenimo kokybės laboratorija – prof. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto profesorė.
 • Intelektinės nuosavybės laboratorija – prof. dr. Mindaugas Kiškis, Socialinių technologijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto profesorius.
 • Lyčių tyrimų laboratorija – dr. Eglė Krinickienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto lektorė.
 • Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija – doc. dr. Natalija Kaminskienė, Socialinių technologijų fakulteto Komunikacijos ir mediacijos instituto direktorė.
 • Mokymosi visą gyvenimą laboratorija – doc. dr. Jolanta Urbanovič, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentė.
 •  Psichologinės gerovės tyrimų laboratorija – doc. dr. Aistė Diržytė, Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos instituto docentė.
 • Saugumo tyrimų laboratorija – dr. Regina Valutytė, Teisės fakulteto prodekanė.
 • Socialinių technologijų laboratorija – dr. Gintarė Paražinskaitė, Socialinių technologijų fakulteto Komunikacijos ir mediacijos instituto lektorė.
 • Sociologinių tyrimų laboratorija – dr. Vida Česnuitytė, Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė.
 • Statistikos laboratorija – doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros docentas.
 • Sveikatos tyrimų laboratorija – prof. dr. Danguolė Jankauskienė, Mokslo centro vyriausioji mokslo darbuotoja.
 • Teisingumo tyrimų laboratorija – doc. dr. Virginijus Bitė, Teisės fakulteto Verslo teisės katedros vedėjas.
 • Verslo inovacijų laboratorija – doc. dr. Eglė Malinauskienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto docentė.
 • Vertybių tyrimų laboratorija – doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto docentas.
 • Viešojo valdymo inovacijų laboratorija – doc. dr. Mantas Bileišis, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentas.
 • Žmogaus teisių laboratorija – prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorė.

Sveikiname MRU laboratorijų vadovus ir linkime visokeriopos sėkmės!

Laboratorijų paskirtis – kurti konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis socialinėmis technologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) ekosistemą.

Laboratorijos sudarys aktyviausi MRU mokslininkai, tyrėjai ir studentai. Į laboratorijų veiklą gali būti kviečiami socialiniai partneriai, kitų Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų mokslininkai.

Pagrindinės laboratorijų funkcijos – plėtoti tarpdisciplininius, tarptautinius standartus atitinkančius MTEPI fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, įgyvendinant tarptautines ir nacionalines mokslo ir studijų programas ir projektus; rengti paraiškas ir įgyvendinti ūkio subjektų užsakymus; teikti mokslines-ekspertines paslaugas; tyrimų rezultatus publikuoti aukšto lygio tarptautiniuose leidiniuose; dalyvauti Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos veiklose, rūpintis novatoriškos mokslininkų ir tyrėjų kartos rengimu.